Aurel Stodola – strojný inžinier svetového mena

Preslávil sa konštrukciou parných turbín a prácami v oblasti spaľovacích motorov. V tomto článku sa dozviete viac o jeho práci a živote.

Aurel Stodola sa narodil 11.mája 1859 v Liptovskom Mikuláši, kde navštevoval aj ľudovú školu. Neskôr pokračoval v štúdiu v Levoči na nemeckej reálke. Po maturite na nemeckom gymnáziu v Košiciach pokračoval v štúdiu na vysokej škole technickej v Budapešti a od roku 1877 študoval strojné inžinierstvo v Zürichu. Vo vysokoškolských štúdiách pokračoval v Charlottenburgu a v roku 1884 ich ukončil na Sorbonskej univerzite v Paríži. Popri štúdiách pracoval v rokoch 1880-1882 v závodoch uhorských železníc v Budapešti. Nech po ukončení štúdií nastúpil do strojárskych závodov v Prahe a v roku 1892 prijal pozvanie na pozíciu docenta na Vysokej škole technickej v Zürichu, kde sa zakrátko stal profesorom a pôsobil na nej astodolaž do svojho dôchodku v roku 1929. Bol aj profesorom Alberta Einsteina a na Vysokej škole v Zürichu (ETH – Eidgenőssische Technische Hochschule Zűrich ), kde založil aj nadáciu na podporu výskumných projektov.

Je známy predovšetkým za svoje práce v oblasti technológie parných a spaľovacích turbín. Venoval sa aj teórií automatickej regulácie. V spolupráci s chirurgom Ferdinandom Sauerbruchom skonštruoval v roku 1915 pohyblivú umelú ruku. Protézy nôh a chodidiel sú založené na podobnom princípe. Skonštruoval i prvé tepelné čerpadlo na svete, ktorého verzia z roku 1928 stále funguje a vykuruje radnicu v Ženeve odoberaním tepla z vody.

Za svoju prácu a činnosť získal viaceré vyznamenania a ocenenia: čestný doktorát na univerzite v Zürichu, vysokej škole technickej v Hannoveri a Zürichu, nemeckej technike v Brne a v roku 1929 i na Vysokom učení technickom v Prahe. V roku 1908 mu bola udelená prestížna Grashofova medaila v Nemecku a v roku 1940 získal zlatú medailu Jamesa Watta v Anglicku.

Zomrel 25.decembra 1942 v Zürichu. Na jeho počesť je pomenovaná i planétka a Národná banka Slovenska vydala na jeho počesť i pamätnú euromincu.

Obr.: Stodolova parná turbina

Zdroje: