Cez malú dierku

Je to fascinujúci pokus. Umožní vám vidieť klinec opačne … bez toho, aby ste ho museli otočiť.

Do kartónu urobte ihlou malú dierku asi 2 mm širokú a držte ho asi 8 cm od vášho oka. Druhou rukou uchopte klinec a umiestnite ho do stredu medzi oko a dierku. Pozerajúc sa ma dierku, nie na klinec, by ste mali spozorovať obraz obráteného klinca. Tento jav je spôsobený dopadom tieňa na šošovku. Tento úkaz si môžete overiť aj druhým pokusom. Pomocou špendlíka urobte presne do stredu plastickej škatuľky dierku s priemerom 0,5 mm. Do vrchnáka škatuľky urobte trojuholník tak, že vyvŕtate tri dierky vo vzdialenosti max. 2 mm. Priložte na ne oko a škatuľku nasmerujte proti svetlu. Uvidíte obrátený obraz trojuholníka. Týmto malým trikom prekvapíte svojich priateľov … a možno aj profesora.