Elastické deformácie

Na fotografii urobenej v zlomku sekundy môžeme vidieť ako sa tenisová loptička odráža od rakety alebo baseballovú pálku ako odráža loptičku. Počas veľmi krátkeho momentu sa lopty deformujú, a to aj baseballová lopta, napriek tomu, že je veľmi tvrdá.

Tieto deformácie sa nazývajú „elastické“ (pružné), pretože loptičky nadobudnú svoj pôvodný tvar hneď po odraze. Každá loptička, ktorá narazí do steny alebo na zem sa správa rovnakým spôsobom.

Naopak niektoré predmety zostávajú deformované: to je prípad guľôčky z plastelíny, kúska dreva zovretého do zveráka, atď. Tu hovoríme o nepružných deformáciách. Počas nasledujúceho pokusu sa budete môcť zabávať s elastickými deformáciami.

Z plastickej nádoby odstrihnite prstenec. Položte ho zvisle na valec z kartónu a na vrch položte gumu. Požiadajte vašich kamarátov nech buchnú lyžičkou po prstenci tak, aby guma spadla do kartónu.

Vo väčšine prípadov sa to vašim kamarátom nepodarí. Určite buchnú po prstenci v bode A, tak ako je to na obrázku. Prstenec sa bude deformovať tak, že sa predĺži smerom nahor a gumička vyletí do vzduchu. Je len veľmi malá pravdepodobnosť, že spadne do valca.

Po niekoľkých neúspešných pokusoch ukážte vašim priateľom ako na to. Buchnite po prstenci v bode B: predĺži sa do strán a gumička spadne do valca. Podarí sa vám to takmer vždy.

Keďže sa jedná o elastickú deformáciu, prstenec rýchlo nadobudne svoju pôvodnú formu.

Vaši priatelia asi nebudú vedieť, o čo sa v skutočnosti jedná, ale vy to vedieť budete.