Ján Bahýľ – slovenský priekopník v konštrukcii vrtuľníka

Mnohí z vás ste sa už iste zamýšľali nad technológiou lietania. Obzvlášť zaujímavým vynálezom v histórii bol vrtuľník. Prvé náčrtky akéhosi „vrtuľníka“ vypracoval už Leonardo da Vinci. Autorom významných pokrokových myšlienok v tejto a iných oblastiach bol ďalší slovenský rodák – Ján Bahýľ.

Ján Bahýľ sa narodil 25.5.1856 vo Zvolenskej Slatine, zopár mesiacov potom, ako zomrel Ľudovít Štúr.  Základnú a strednú školu absolvoval vo svojom rodnom regióne. Neskôr pokračuje v štúdiu na Vojenskej technickej akadémii vo Viedni. Umožnili mu to jeho nadriadení počas vojenskej služby, nakoľko v ňom objavili nevídaný technický talent. Predovšetkým sa špecializoval na vojenské stavebníctvo.

V oblasti armády sa venoval zlepšovaniu vojenskej techniky, napr. delostrelectva. V roku 1888 navštívil vo Viedni výstavu vzduchoplavby, ktorá ho podnietila venovať sa vývoju leteckej techniky.

V tom čase sa venoval i železničnej doprave – navrhol mechanizmus na automatické spájanie vagónov.

Spočiatku sa venoval konštrukcii mechanického vrtuľníka, ktorého konštrukciu si premyslel už počas pobytu v juhoslovanskom Trebeniku v roku 1894. Navrhnutý mechanizmus pozostával z dvoch protichodných štvorlistových horizontálnych vrtúľ. V auguste 1895 získal za tento návrh patent podpísaný cisárom. Stroj mal dĺžku 6,5 metra a vážil 50 kg. V roku 1897 pri teste vrtuľníka pre vojenskou komisiou vzletel do výšky 3 metrov a udržal sa vo vzduchu 55 sekúnd. Armáda však nebola ochotná tento vynález podporiť. Bahýľ následne našiel podporu u továrnika v oblasti kočov a vozov Antona Marshalla, s ktorým vytvoril novú konštrukciu vrtuľníku, ktorú si dali patentovať. Otestovali ho v roku 1905. Test z 15.6.1905 zaznamenala i Medzinárodná vzduchoplavecká organizácia. S Marshallom skonštruoval i prvé motorové vozidlo (na benzín) na Slovensku.

Ján Bahýľ získal celkovo 17 patentov za technické vynálezy a vylepšenia. Tu sú jeho navýznamnejšie prínosy:

  • Vrtuľník s benzínovým motorom
  • Tank na parný pohon
  • Balón so vzdušnou turbínou
  • Výťah na Bratislavský hrad
  • Zariadenie na spájanie vagónov
  • Vložka do kachieľ na efektívne využívanie paliva
  • Využitie spádu kanalizačnej siete na výrobu elektrickej energie

Ján Bahýľ zomrel 13.3.1916 v Bratislave. Jeho pamiatku si môžete uctiť pri hrobe na evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne.