Jozef Murgaš

Ďalším významným slovenským fyzikom a vynálezcom je Jozef Murgaš. Okrem známeho vynálezu bezdrôtovej telegrafie mu bolo pridelených ďalších 13 patentov. Bol  uznávaným priekopníkom v elektrotechnike, ale vynikal i ako maliar a zberateľ nerastov, húb, rastlín a hmyzu.

Jozef Murgaš sa narodil 17. februára 1864 v Tajove. Stredoškolské štúdiá absolvoval na banskobystrickom gymnáziu. Teológiu vyštudoval v seminároch v Bratislave, Ostrihome a Banskej Bystrici. Už počas štúdií mnohí obdivovali a odhalili jeho všestranný talent a um, predovšetkým vo fyzike a v maliarstve. Svoje experimenty vo fyzike a elektrotechnike mohol realizovať počas štúdií v Ostrihome. Dominik Skutecký mu zasa pomohol pri rozvoji maliarskeho talentu, pričom mu zabezpečil štúdium maliarstva v Budapešti a neskôr v Mníchove. Svoj maliarsky talent uplatňoval najmä vo farnostiach, kde pôsobil. Zanechal totiž v každej jeden oltárny obraz. V obci Lopej je dodnes zachovaný.

V roku 1896 Murgaš emigroval do USA kvôli nezhodám s biskupstvom, kde spravoval farnosť vo Wilkes-Barr, Pennsylvania. V tejto obci sa intenzívne venoval starostlivosti o slovenskú mládež a prisťahovalcov vo všeobecnosti. Pod jeho dozorom bola postavená nová škola, knižnica a cintorín. Okrem toho mal viac času na rôzne elektrotechnické experimenty, predovšetkým z oblasti rádiotelegrafie. Zriadil si tu vlastné laboratórium na vysokej úrovni, a tak už o štyri roky mohol publikovať prevratný článok v časopise Tovaryšstvo. O ďalšie štyri roky získal prvé dva patenty:

  • The Apparatus for wireless telegraphy
  • The way of transmitted messages by wireless telegraphy

Na základe týchto prevratných patentov založil spoločnosť Universal ether Telegraph Co., ktorá uskutočnila verejný test vyslania a príjmu signálu. Onedlho však antény zničila búrka, čo viedlo k rozpadu spoločnosti.

Do roku 1911 získal ďalších 11 patentov. Prvé úspešné rádiové spojenie medzi Wilkes Barre a Scrantonom bolo dosiahnuté v roku 1905, pričom prekonaná vzdialenosť bola 30 km. Základom Murgašovho úspešného prenosu signálu bol tzv. Ton-systém, ktorý výrazne skrátil čas na prenos v porovnaní s Marconiho technológiou založenou na dĺžke signálu. V rámci tohto systému sa používali dve frekvencie – bodku z Morseovej abecedy nahradil vyšším tónom a čiarku nižším. O význame a prevratnosti tejto novej technológie svedčí o záujem Edisona a amerického prezidenta Theodora Rooosevelta, ktorý Murgašovo laboratórium navštívil v roku 1905.

Po vstupe USA do prvej svetovej vojny v roku 1917 boli zakázané všetky súkromné stanice, čiže aj Murgaš musel ukončiť prevádzku tej svojej. Následne začal aktívne podporovať myšlienku vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. V roku 1920 sa vrátil nakrátko na Slovensko, no keďže mu nebolo umožnené plnohodnotne vyučovať elektrotechniku na strednej škole, vrátil sa späť do USA.

V roku 1925 sa stal členom Federálnej rádiovej komisie USA. O štyri roky neskôr zomrel vo Wilkes Barre.

Pamätná izba v rodnom Tajove

Použitá literatúra:

  • Lengyelová, Tünde – Mrva, Ivan:Historický kalendár – Slovensko. Perfekt 2006.
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Jozef_Murgaš
  • Stanley, Rupert: Text-book on wireless radiotelegraphy. Longmans, Green and CO. 1919.
  • http://www.mat.savba.sk/MATEMATICI/matematici.php?cislo=150