Máte dobré reflexy?

Je zlý čas a vy sa nemôžete ísť von hrať ? Zavolajte si priateľov (alebo členov vašej rodiny) a dajte im spraviť malý test. Každý musí uchopiť pravítko počas jeho pádu, keď ho pustíte pomedzi jeho prsty.

Posaďte prvého kandidáta na stoličku, jeho predlaktie položte na dosku stola, upravte mu palec a ukazovák do vzdialenosti 3 cm. Koniec veľkého pravítka uchopte medzi prsty (čiara ukazujúca 0 cm musí byť na rovnakej úrovni ako palec a ukazovák kandidáta).

Pravítko držte za druhý koniec a bez upevnenia ho pustite. Váš priateľ ho musí zachytiť čo najrýchlejšie bez toho, aby pohol predlaktím. Zapíšte, na ktorom centimetri pravítko zachytil.

Tento pokus opakujte s každým päťkrát a potom vypočítajte priemer získaných hodnôt. Tieto hodnoty sú individuálne (asi od 15 cm do 30 cm). Prečo ? Pretože nie každý má rovnaký reflex. Napríklad unavený človek bude mať horší reflex ako niekto, kto je vo výbornej forme. Nervový systém potrebuje určitý čas pre odozvu na určitý podnet. Je to čas reakcie. Váš priateľ najprv zbadá vašu ruku, ktorá nechala pravítko padnúť.

Jeho oko prostredníctvom očného nervu upovedomí mozog. Ten informáciu spracuje a pošle príkaz do svalu na ruke. Nervové bunky alebo neuróny prenášajú odkaz rýchlosťou 50 metrov za sekundu. Ak chcete vypočítať čas reakcie v sekundách, použite nasledovný vzorec: čas = odmocnina vzdialenosti / 22,13. Napríklad ak kandidát chytil pravítko na 25. centimetri, čas jeho reakcie bol 0,226 sekundy.