Nepriateľ číslo 1

Je ťažké bojovať proti hrdzi. Rozhliadnite sa okolo seba. Veľa automobilov je ňou poznačených. Hrdza je výsledkom chemickej reakcie medzi kyslíkom (prítomným vo vzduchu) a železom (karoséria auta). Tento pomalý chemický rozklad, tiež nazývaný korózia, neprebieha iba na železe. Overte si to uskutočnením nasledovného pokusu.

Na dno misky naplnenej vodou dajte alobal. Na alobal položte mincu a zavŕšenie vášho diela je už len otázkou času. Už po dvoch dňoch zbadáte v alobale viacero malých dierok a to presne na miestach, kde je minca položená. Po štyroch dňoch bude alobal celkom zničený.

Keď boli hliník a meď po dlhší čas v bezprostrednej blízkosti, vznikol medzi týmito dvoma kovmi elektrický prúd malej intenzity a chemická reakcia vyvolala rozklad hliníka. Pokus zopakujte s dvoma mincami, pričom jednu predtým natriete lakom na nechty (urobíte na ňom izoláciu). Čo spozorujete ?

Náter na autách (izolácia) chráni karosériu pred hrdzou. Plechy, ktoré sú oškreté, hrdzavejú oveľa skôr. Ak hliník a meď ponoríte do slanej vody, reakcia bude oveľa rýchlejšia. Toto poznanie nás vedie k záveru, že v zime, keď sú cesty posypané soľou proti zľadovateniu, spôsobuje táto soľ rýchlejšie hrdzavenie karosérií než v lete.

Taktiež môžete medenú mincu nahradiť mincami z iných kovov. Keďže pozorovanie trvá viacero dní, rozvrhnite si svoju prácu tak, aby ste mohli robiť viacej pokusov súčasne.