Neskutočné polohy

Akrobati a cirkusanti mnohokrát očaria publikum neobyčajnými pohybmi a držaním tela. Ale aj napriek svojej obratnosti a schopnosti nemôžu zanedbávať zákony fyziky.

Pokúste sa postaviť stoličku na dve nohy. Je možné udržať ju v rovnováhe? Ak sa vám to podarilo, tak ste našli polohu, kedy myslená priamka idúca kolmo dole z ťažiska stoličky prechádza medzi dvoma nohami, na ktorých je stolička postavená.

Ale v tomto prípade hovoríme o nestabilnej rovnováhe, lebo stolička nezotrvá v rovnovážnej polohe, ale po chvíli sa vychýli.

Predstavíme vám niekoľko cvikov, ktoré síce vyzerajú veľmi jednoducho, avšak nie je nožné zrealizovať ich. Pokúste sa urobiť ich ako najlepšie viete.

Oprite sa bokom tela o stenu (nohu a ramená majte tesne pri stene) a pokúste sa zdvihnúť nohu, ktorá je ďalej od steny.

Oprite si päty a zadok o stenu a pokúste sa zdvihnúť nejaký predmet, ktorý je pred vami položený na zemi. Na zem položte červené jabĺčko asi 40 cm od steny a vyzvite vašich priateľov, aby v takejto polohe jablko zdvihli.

Ten, komu sa to podarí, si môže jablko zobrať (nebojte sa o svoje jablko, lebo bez podvádzania sa to nikomu nemôže podariť).

Určite si myslíte, že nie je nič jednoduchšie, ako postaviť sa na špičky. Ale pokúste sa urobiť to tak, že sa nosom a hrudníkom budete dotýkať boku dvier.