Obraz vo vzduchu

Počas hodov bývajú pri kolotočoch umiestnené aj krivé zrkadlá, ktoré nás deformujú. Pri pohľade do nich sme raz veľkí a chudí, inokedy malí a tlstí.

Nie sú to obyčajné ploché zrkadlá. Sú nepravidelne zaoblené. Aj vy máte doma takéto zrkadlá. A máte ich dosť, pretože sú to lyžičky. Pozrite sa na vonkajšiu časť lyžičky. Uvidíte sa trochu zdeformovaní.

Pozrite sa do vnútornej strany lyžičky a váš obraz bude nielen zdeformovaný, ale aj obrátený. Tento obraz má jednu menej jasnú zvlášnosť, ale o to zaujímavejšiu.

Vráťme sa k bežným plochým zrkadlám. Obrazy, ktoré vidíme v zrkadle, sa tvoria „v“ zrkadle alebo „na zadnej strane“ zrkadla. Keď sa od neho vzďaľujete, váš obraz sa tvorí vždy hlbšie a hlbšie „v“ zrkadle. Tiež, obraz zo zadnej strany lyžičky sa tvorí „v“ lyžičke.

A naopak, obraz odrazený vnútornou stranou lyžičky sa netvorí „na zadnej strane“ ale práve na prednej strane. Tento prevrátený obraz si pozorne prezrite a môžete skonštatovať, že sa tvoril „pred“ lyžičkou.

Zľahka otáčajte tento riad pred očami. Uvidíte, že sa váš obraz točí pred lyžičkou, akoby lietal vo vzduchu. Každé zrkadlo, ktoré nie je ploché, je deformujúce. Napríklad zrkadielko zo šminiek je trochu preliačené (prehnuté dovnútra), a tak vytvára zväčšené a zdeformované obrazy.

Tieto obrazy sú vytvorené „v“ zrkadle tak, ako by sa robili v plochom zrkadle. Ale všimnite si, že keď sa od zrkadla vzdialite, obraz sa stane rozmazaným a zmizne. Je to preto, lebo od určitej vzdialenosti tvoria tieto zrkadlá obraz obrátený, „vpredu“ zrkadla.

Môžete to skonštatovať po urobení nasledovného pokusu. Vo veľmi tmavej izbe kolmo položte zväčšujúce zrkadlo a asi 1 meter pred neho položte sviečku tak, aby sa v zrkadle netvoril obraz. Vzďaľujúc sa od sviečky držte biely papier a približujte sa s ním k zrkadlu tak, aby ste nezakrývali sviečku. Na určitom mieste sa jasne objaví obrátený obraz sviečky.

Obrazy, ktoré môžeme vidieť v zrkadle, voláme „obrátené“ obrazy. Obrazy z obrazovky (na bielom papieri) sú takzvané „skutočné“.