Pásma vo vzduchovom kline

Ak sa navzájom stretnú dve vlny, môže dôjsť k vzájomnému pôsobeniu. Ak sa napr. vrchol jednej stretne so spodkom druhej vlny, výsledná vlna zanikne. Naopak, vlna bude dvakrát väčšia, ak sa stretnú dva vrcholy.

Fyzici objasnili jav interferencie (interferencia = skladať sa) rôznych typov vĺn (zvukových, svetelných, elektromagnetických). K tomuto účelu vytvorili niekoľko postupov. Niektoré sú komplikované, iné zase jednoduché. Predkladáme vám jeden, ktorý si môžete vyskúšať aj doma.

Stôl pokryte látkou a položte na ňu dve sklíčka tak, že jedno položíte na druhé. Pod jednu stranu druhého sklíčka podložte kartón alebo viac papierov položených na sebe, aby medzi sklíčkami vznikol vzduchový klin.

Do kartónu urobte vodorovnú štrbinu 4 mm krát 3 cm, kartón dajte pred baterku, ktorú zase umiestnite pred sklenenú doštičku. Miestnosť zatemnite a postavte sa oproti baterke. Na sklenenej doštičke spozorujete svetelné pásiky, ktorých intenzita sa rapídne zmenšuje.

Počet horizontálnych pruhov sa mení. Overte si to odďaľovaním a približovaním baterky. Taktiež meňte sklon doštičiek a pozorujte výsledky.

Každý pruh svetla je obrazom štrbiny. Ak sa vám to nezdá evidentné, nahraďte baterku a kartón zapálenou sviečkou. Uvidíte množstvo malých plamienkov. Je to krásny pohľad. Ako si vysvetliť tento jav ? Svetelné lúče sú odrážané sklenenými doštičkami, ktoré tvoria vrch a spodok vzduchového klinu. Tieto lúče majú rozličný smer. Správajú sa ako vlny, ktoré sa hromadia jedna na druhú (jasné pásma) a ktoré sa rušia ( tmavé pásma). Aj keď sa vám toto vysvetlenie zdá byť komplikované, pokus je jednoduchý na prevedenie a pásma sú pekné.