Pláva… nepláva…

Prečo je kúsok korku ľahší ako kúsok dreva, pričom oba sú rovnakej veľkosti ? Pretože korok má menšiu hustotu ako drevo (Hustotu predmetu dostaneme ak delíme hmotnosť objemom). Existujú pevné predmety veľkej hustoty, tak ako kovy a pevné telesá malej hustoty napr. korok alebo polystyrén.

Všetky pevné telesá, ktoré majú nižšiu hustotu ako voda, na vode plávajú. Ale môže plávať jedna tekutina na inej tekutine ? majú všetky rovnakú hustotu ? Urobte si pokus.

Do pohára nalejte 50 ml sirupu ( 2-3 cm ). Nahnite ho veľmi opatrne pridajte také isté množstvo vody. Vodu nalievajte po stene poháre, aby sa so sirupom nezmiešala. Pretože má voda menšiu hustotu ako sirup, zostane na povrchu. Rovnako opatrne pridajte také isté množstvo oleja, potom 90o alkoholu (liehu). Dostanete stĺpec tekutín zoradených podľa hustoty.

Tento pokus nemôžete uskutočniť so všetkými tekutinami. Niektoré z nich sa zmiešajú a vytvoria homogénnu zmes (napr. mlieko a voda). Takéto tekutiny sú zmiešateľné. Pokus bude ešte zaujímavejší, ak do pohára s tekutinami pridáte nejaké predmety. Najprv vezmite kúsok alobalu. Vyformujte z neho guľôčku, ktorú zdeformujete kladivkom. Tú potom opatrne položte na 90o alkoholu. Uvidíte, ako bude zostupovať dole až po sirup na ktorom sa zastaví. Pridajte kúsok gumy. Zíde po vodu. Kúsok nafukovacieho balóna alebo kúsok slamky z umelej hmoty sa usadí až na vrstve oleja, zatiaľ čo kúsok dreva pláva na 90o alkohole. Vyskúšajte to aj s inými malými predmetmi a pozorujte, čo sa nimi deje. Ešte zaujímavejšie je vidieť predmety plávať v rôznych výškach, keď sú tekutiny bezfarebné.