Porozmýšľajte trochu

Ani veľmi čisté sklo neprepúšťa všetko svetlo, ktoré k nemu smeruje. Platnička skla nikdy neprepustí viac 92 % svetla. Najmenej 8% svetla je odrazené od oboch strán sklíčka (4% na jednu stranu).

Taktiež je dôležitý uhol, pod ktorým svetlo na sklíčko dopadá. Ak svetlo dopadá kolmo, sklom prejde ľahko a iba malá časť z neho sa odrazí. A naopak, čím svetlo dopadá šikmejšie tým ho menej cez sklo prejde. Povrch skla teda pôsobí ako zrkadlo a veľká časť svetla je odrazená. Aby ste všetko pochopili, urobte si nasledujúci pokus.

Biely kartón zvislo upevnite na stôl a vzdiaľte sa. Sklíčko a zrkadielko položte vedľa seba. (viď obr.2). Sklo aj zrkadlo budú biely kartón odrážať. Tento obraz porovnajte.

Sklíčko a zrkadielko umiestnite vodorovne a znovu pozorujte odraz kartónu (obr.3). V tomto prípade odráža sklo kartón skoro ako zrkadlo.

Teraz poukladajte štyri sklíčka tak ako schodište (obr.4) a predchádzajúce pokusy zopakujte.

Pozorujte prepustené svetlo pozerajúc sa na kartón cez sklíčka. Ak sú rovnobežné s kartónom, štyri sklíčka na sebe prepustia 72% svetla (28% sa odrazí späť), ale jedno sklíčko by prepustilo 92% (8% odraz).

Tieto pokusy ponúkame žiakom Berkeleyovej univerzity v Kalifornii. Nemusíte byť a študovať tak ďaleko, aby ste sa aj vy vedeli vynájsť.