Prečo hladina stúpa?

Je možné zapáliť sviečku vo vesmíre ? To je otázka, ktorú mi kladú malí debrujári fascinovaní hviezdnou oblohou. Aby sme mohli na túto otázku odpovedať, urobíme nasledovný pokus.

Do polovice misky nalejte vodu. Do stredu položte svietnik so sviečkou, ktorá však nesmie byť celá ponorená do vody. Na okraje misky položte mince. Sviečku zapáľte a prikryte ju obráteným pohárom tak, aby pohár stál na minciach.

Pozorujte, čo sa bude diať: plameň sa rýchlo zmenšuje až sviečka zhasne. Súčasne začne hladina v pohári stúpať až prekročí hladinu misky. Ak teraz odmeriate hladinu vody v miske zistíte, že voda zaplnila jednu pätinu priestoru v pohári. Sviečka horí iba ak je v jej dostatok kyslíka. Vzduch sa skladá zo 78% dusíka, 21% kyslíka. (Zvyšné jedno percento tvorí najmä argón, oxid uhličitý, ozón a vodná para). Keď v priestore nie je dostatok kyslíka, sviečka sa tam nedá zapáliť.

Po tomto pokuse plameň spotrebuje všetok kyslík a sviečka zhasne. Voda vnikne do pohára, lebo sa vo vnútri pohára znížil tlak oproti okolitému. Teraz už rozumiete, prečo sa dá oheň rýchlejšie zahasiť odobratím kyslíka ako poliatím vodou (voda (H2O) sa skladá z vodíka a kyslíka).