Šepkajúce dáždniky

Satelity vysielajú vlny k zemi. Tieto vlny sú potom zachytávané veľkými parabolickými anténami. Aby ste dobre rozumeli fungovaniu týchto antén, urobte si nasledujúci pokus.

Dve palice zapichnite do zeme tak, aby medzi nimi bola vzdialenosť 7 metrov. Lepiacou páskou prilepte na palice rúčky dáždnikov (vnútra dáždnikov sú oproti sebe). Na rúčku jedného dáždnika pripevnite asi 15 cm od stredu budík. Rýchlo režte k druhému dáždniku a priložte si ucho asi 15 cm od dna dáždnika a spozorujete slabé tikanie budíka. Ale ak sa premiestnite nebudete nič počuť.

Odraz zvuku a skoro parabolický tvar dáždnika sú pôvodcami tejto skutočnosti. Pozrime sa prečo. Budík vysiela zvukové vlny do všetkých smerov. Veľká časť týchto vĺn narazí do dáždnika. Dáždnik ich kvôli svojmu tvaru odráža rovnobežne so svojou rúčkou.

Zvukové vlny potom dosiahnu druhý dáždnik. Tento taktiež kvôli svojmu parabolickému tvaru odráža vlny do svojho ohniska (bodu na rúčke vzdialeného asi 15 cm od stredu). Tikot počujete presne v tom mieste a nikde inde.

Parabolické antény, ktoré prijímajú správy zo satelitov, fungujú na tom istom princípe, ale iba s tým rozdielom, že odrážajú elektromagnetické vlny a nie zvukové.

Zabavte sa tak, že sa takýmto spôsobom budete hlbokým hlasom rozprávať s vaším kamarátom. Samozrejme každý bude musieť byť presne v ohnisku svojho dáždnika.