Sériovo alebo paralelne

Čo myslíte, svietia dve žiarovky zapojené sériovo na jednu batériu rovnako ako jedna žiarovka (obrázok B)? Alebo dve paralelne zapojené žiarovky (obrázok C) svietia rovnako ako jedna (obrázok A)? Odpovede na tieto otázky dostanete po uskutočnení tohto pokusu. (Ubezpečte svojich rodičov, že to nie je nebezpečný pokus).

Drôty na konci odizolujte. Potom ich lepiacou páskou pripevnite na batériu a žiarovky. Pri spájaní drôtov ich prekrížte odizolovanými koncami, skrúťte a prelepte páskou, aby ste zabránili skratom. Žiarovky pozorujte a porovnávajte v nasledujúcich situáciach:

A) jedna žiarovka zapojená na batériu
B) dve sériovo zapojené žiarovky (zapojené sú jedna za druhou tak, aby prúd cez ne prechádzal náväzne)
C) dve paralelne zapojené žiarovky (obe majú z jednej strany kladný a z druhej záporný pól)

Určite skonštatujete, že dve sériovo zapojené žiarovky, dávajú menej svetla ako jedná jediná. Batéria s napätím 1.5 volta, ktorá uvoľňuje elektrický náboj cirkulujúci vo vláknach žiaroviek, vytvára so žiarovkami a vodičmi elektrický obvod.

Vlákno žiarovky vytvára v tomto elektrickom obvode odpor. Dve sériovo zapojené žiarovky vytvoria 2x väčší odpor, čím sa na nich 2x zmenší napätie a 2x zmenší množstvo svetla. Tri sériovo zapojené žiarovky by vytvorili 3x menej svetla. Ak by sa ste sériovo zapojili 25 žiaroviek na jednu baterku, nevyprodukovalo by sa žiadne svetlo. Naopak, ak sú žiarovky zapojené paralelne, každá z nich dostáva 1.5 voltu, ako keby boli zapojené samostatne.

Dve paralelne zapojené žiarovky vytvoria 2x viac svetla ako jedna a 25 žiaroviek by vytvorilo 25x viac svetla. Ale v tomto poslednom prípade musí batéria dodať 25x viac elektrických nábojov a 25x rýchlejšie sa vybije.