Skoro ako lupa

Aj malá dierka môže slúžiť ako lupa a zväčšiť obrázok. Tento výsledok zväčšenia je trochu ťažký na pochopenie, ale naozaj existuje. Urobte si pokus.

Do kartónu urobte malú dierku s priemerom 1 mm a položte ho na noviny alebo na otvorenú knihu. Skloňte sa a pozorujte písmená cez dierku. Pomalým pohybom kartónu medzi okom a novinami postrehnete účinok zväčšovania.

Ako to vysvetliť? Difrakcia (lom svetelného lúča) nastane, keď svetlo prekonáva malé prekážky a prechádza malými otvormi. V našom prípade sú odklonené odrazené lúče z novín. Takže dostaneme zväčšený obrázok predmetu.