Sovia píšťalka

Jeden z mojich podriadených mi minule priniesol jednoduchú hračku, ktorú som nazval „sovia píšťalka“. Zabávali sme sa tým, že sme ich niekoľko vyrobili a pískali s nimi a ja vám preto navrhujem, aby ste si takúto píšťalku urobili sami.

Do jednej strany škatuľky ( od filmu ) vyrežte otvor s rozmermi 3 x 4 mm. Potrebujete na to ostrý nôž a mať pri sebe niekoho dospelého.

Potom ho požiadajte, aby vám vyvŕtal dierku do stredu vrchnáka škatuľky. Cez dierku prevlečte niť, ktorú na jednom konci zauzlite, by sa cez dierku nevyvliekla. Vrchnák nasaďte na škatuľku a držiac niť, začnite točiť škatuľku vo vzduchu. Keď sa tento valček dostane do pohybu, vzduch začne narážať na okraje otvoru a vy začujete tichučké pískanie.

Ak sa rýchlosť a natočenie otvoru voči vzduchu neustále menia, vzduch nevychádza do škatuľky vždy tým istým spôsobom. Preto zvuk, ktorý „píšťalka“ vydáva kolíše. Ak použijete väčšiu škatuľku, zvuk bude trošku hlbší.

Zabavte sa výrobou viacerých píšťaliek so škatuľkami rôznych veľkostí. Na pozmenenie zvuku stačí, ak budete meniť dĺžku a šírku otvoru ( pomocou lepiacej pásky ) alebo do škatuľky vyvŕtajte viacero otvorov (rôznej veľkosti). Mne sa škatuľkou, ktorej priemer bol 5 cm a výška 7 cm, podarilo dosiahnuť zvuk podobajúci sa húkaniu sovy. Možno sa vám namiesto sovieho húkania podarí vytvoriť napríklad piskot drozda alebo vrabca.