Štúdium veľkých skokov

Superloptičky skáču omnoho vyššie ako iné lopty. Nasledujúci pokus vám umožní porovnať výšku ich skokov.

POZOR! Robte tento pokus vo vnútri a chráňte si pri tom tvár: hokejová prilba s ochranným krytom je užitočná.

Vo vertikálnej polohe upevnite na stenu meracie pásmo alebo niekoho požiadajte, aby ho podržal: takto budete môcť odmerať skoky lôpt (meracie pásmo musí začínať od zeme).

Loptu držte vo výške 1m od zeme (spodok lopty musí byť zarovno čiary vyznačujúcej 100 cm na meracom pásme) a pustite ju. Pozorne sledujte spodok lopty a zaznačte si výšku, do ktorej sa odrazila. Pretože toto prvé meranie nemôže byť presné, zopakujte ho desaťkrát. To isté urobte s ostatnými loptičkami.

Zapíšte si výsledky a vypočítajte priemernú výšku skokov každej z loptičiek. Superloptičky by mali vyskočiť do výšky od 85 cm do 90 cm. Priemerná výška desiatich skokov tejto loptičky by teda mohla byť 87 cm.

Vedeckým jazykom by sme povedali, že „koeficient odrazu superloptičky je 0,87“ a teda koeficient gumenej loptičky je menší, teda 0,70. Ako je to s inými loptičkami? Je rozdiel medzi odrazom opotrebovanej a novej tenisovej loptičky?

Ak necháte spadnúť dve superloptičky, z ktorých jedna bude na druhej, dosiahnete zaujímavé výsledky (tá, ktorá bude hore musí byť menšia ako tá, ktorá bude dole). Menšiu loptičku držte hneď nad väčšou. Obidve loptičky pustite naraz: menšia superloptička vyskočí osemkrát vyššie ako obyčajne. To je skutočne obdivuhodné!

Tiež vyskúšajte dve superloptičky a jednu stolnotenisovú loptičku. Stolnotenisová loptička vykočí tridsaťkrát vyššie.