Svet naopak

Pozrite sa do zrkadla: keď si zatvoríte pravé oko, na vašom obraze v zrkadle sa zatvorí ľavé. Zrkadlá vždy vytvárajú obrátený obraz predmetu. Avšak existuje spôsob ako tento obrátený obraz napraviť.

Postavte pred seba dve zrkadlá tak, aby boli v pravom uhle. Každé z nich bude odrážať polovicu vášho obrazu. Skúste žmurkať očami alebo robte grimasy (podľa toho, akú máte práve náladu) a pozorne sledujte, čo sa bude diať. Prekvapenie: váš obraz už nie je obrátený.

Takisto tieto zrkadlá nebudú odrážať obrátený obraz písmen ani slov. Veď si to vyskúšajte. Ak máte k dispozícii dve veľké zrkadlá, urobte si takýto ďalší postup. Dajte zrkadlá jedno k druhému a postavte sa pred ne. Točte jedným z nich: podľa toho, aké veľký uhol budú spolu zvierať, budete vidieť, ako sa váš obraz donekonečna znásobuje, pričom pre počet obrazov platí jednoduchý vzorec:

N=360°/α -1 , kde α je uhol, ktorý zvierajú zrkadlá.