Ťahať prvý alebo posledný?

Nie je to tak dávno, čo jeden z mojich priateľov – profesor, použil moju poslednú knihu „nových pokusov malých debrujárov“. Navrhol svojim žiakom, aby v rámci hry hádali číslo, ktoré napísal na papier od 1 do 100.

Ešte predtým ako jeden žiak povedal nejaké číslo, druhý žiak tvrdil, že to nie je spravodlivé. Podľa neho majú väčšiu šancu číslo uhádnuť prví žiaci na rozdiel od posledných. Myslíte si, že mal tento chlapec pravdu? Urobte si malý pokus, aby ste to zistili.

Na stôl položte 100 rovnakých mincí (môžete použiť 100 mincí obrátených čelnou stranou hore. 100 hracích kariet položených zadnou stranou smerom hore alebo 100 dominových doštičiek položených číslami na stôl).

Jednu mincu, jednu kartu, podľa toho, čo používate, na spodnej strane označte.

Štyria hráči hľadajú označenú mincu tak, že jeden po druhom otáčajú mince dovtedy, až kým každý z nich neotočí 25. Podľa vás má prvý hráč väčšiu šancu ako ostatní otočiť označenú mincu, ak je poriadok otáčania vždy rovnaký?

Teraz postupujte ináč. Prvý hráč vyberie naraz 25 mincí, za ním nasleduje druhý a tretí, štvrtý zoberie zvyšných 25 mincí. Myslíte si, že aj v tomto prípade má prvý hráč viac možností ako ostatní otočiť mincu? Ďalej predpokladajme, že medzi mincami nie je označená iba jedna minca, ale až štyri. Má teraz prvý hráč výhodou oproti ostatným vytiahnuť jednu alebo viac hľadaných mincí? A v prípade, keď vyťahuje 25 mincí naraz?

Urobte ten istý pokus niekoľkokrát a zaznačte si výsledky. Buďte trpezliví a pokúste sa pracovať s čo najväčšou presnosťou. Keď starostlivo zjednotíte výsledky pokusov, musíte sa dopracovať k nasledujúcemu výsledku, ktorý sa vám možno nezdal úplne jasný: poradie ťahajúcich hráčov nie je podstatné!