V areáli plzenskej ŠKODY môžu návštevníci na ploche 10 000 m2 obdivovať moderné centrum Techmania science center s interaktívnymi exponátmi, ktoré hravou formou približujú matematické a fyzikálne princípy. Pre školy sú pripravené tematické programy ako Tekutý dusík, Zaujímavá atmosféra, Storočie lietania a ďalšie.

1. deň

06.30 hod.          pristavenie autobusu v Bratislave

07.00 hod.          odchod z Bratislavy

14.00 hod.          predpokladaný príchod do Plzne, návšteva Techmanie

17.00 hod.          odchod do Prahy

19.00 hod.          ubytovanie

 

2. deň

07.00 hod.          raňajky

08.00 hod.          prehliadka Prahy: Pražský hrad, Zlatá ulička, chrám sv. Víta, Hradčany, prechod na Malú Stranu a Karlov most, Prašná brána, Staromestské námestie, Obecný dom, Václavák, v prípade záujmu: návšteva Národného múzea príp. Národného technického múzea

17.00 hod.          odchod na Slovensko

23.00 hod.          predpokladaný návrat do Bratislavy

Odporúčané vstupy: TechmaniaPražský hradNárodné múzeumNárodné technické múzeum

Bližšie informácie a prihlásenie: 0905 506 312,  prochaska@amavet.sk