Umývadlo plné zázrakov

Neuplynie ani jeden deň bez toho, aby niekto z vás nebol pri umývadle viackrát. Odporúčam vám, aby ste si tento pokus vyskúšali.

Trošku pootočte kohútik horúcej vody. Uvidíte, že sa pramienok vody zmenšuje. Dokonca sa o niekoľko sekúnd zastaví. Prečo ?

Kovový ventil sa pri kontakte s teplou vodou rozpína. Otvor sa zmenšuje a vyteká stále menej vody. Pokus zopakujte s kohútikom studenej vody. Voda neprestane tiecť.

Ak kohútik studenej vody pootvoríte o trochu viac, uvidíte, že sa prúd vody smerom dole zužuje. Množstvo vody, ktoré pretečie za daný čas (napr. za 1 sekundu) je v každom mieste vytekajúceho prúdu rovnaké. Ak by voda po celej dĺžke vytekajúceho prúdu tiekla rovnakou rýchlosťou, bola by šírka prúdu všade rovnaká. Ale rýchlosť vody je smerom nadol vyššia.

Pozorujte: tok vody sa stáva nepravidelným, pretože voda tečie oveľa rýchlejšie. Táto turbulencia sa mení podľa rýchlosti vody vytekajúcej z vodovodného kohútika. Lyžičku umiestnite vypuklou stranou oproti toku vody. Nebude od toku vody odrazená, ale bude sa zdať, ako by tam bola prilepená.

Prúd vody strháva so sebou vzduch. Tým sa miesto medzi lyžičkou a vodou vyprázdňuje, tlak vzduchu z opačnej strany pôsobí na lyžičku a zdá sa ,že sa lyžička tlačí k prúdu vody.