Upravte si knihu

Táto kapitola vám umožní trvalo uchovať výsledky vašich pestovateľských výtvorov. Podľa nasledujúceho návodu si môžete natrvalo „zakonzervovať“ váš obľúbený kvet alebo list.

Zber vzoriek

Vzorky zbierajte okolo poobedia počas suchého a slnečného dňa. Zber za rána a večera sa neodporúča, pretože rosa zanechá škvrny na vzorkách.

Lisovanie a sušenie

Vzorky pripravte hneď po odtrhnutí. Týka sa to kvetu. V jeho prípade odstrihnite stonku pokiaľ je veľmi blízko kalicha a v prípade veľkého kvetu oddeľte kvetné lístky na usušenie. Po postupnom sušení znovu upravte kvet. Pri liste ponechajte 1,5 cm stopku.

Označte vzorku, poznačte dátum zberu a vložte tieto informácie s každou vzorkou medzi dva listy pijavého papiera. Vyrovnáte to všetko tým, že ju vložíte do vnútra starého telefónneho zoznamu.

Pokiaľ máte veľa vzoriek na usušenie, nechajte dostatok priestoru medzi listami zoznamu, aby sa zachoval rovný povrch. Zoznam zaťažte ťažkým predmetom (tehla alebo slovník) a majte strpenie aspoň tri týždne.

Zostavovanie vzoriek

Keď sú vzorky suché, je čas umiestniť ich do „Vášho miniherbáru“. Narysujte dosť veľký kruh na umiestnenie kvetu alebo suchého listu. Odstrihnite kúsok celofánu tej istej veľkosti ako kruh. Umiestnite vzorku do stredu, zakryte ju celofánom a držte ju na mieste lepiacou páskou, pričom namaľujete jej obrys na celofán. Môžete tiež použiť priesvitnú pásku.

Identifikujte vzorky pomocou zápisov, ktoré ste robili od zberu. Časom bude farba vašich suchých vzoriek iná. Najjednoduchším spôsobom ako ich zdôrazniť, je namaľovať ich (tou istou farbou) vodovým štetcom. Do vody pridajte kvapku saponátu. Pridanie saponátu umožňuje lepšiu priľnavosť farby.

Konštrukcia lisu na listy

Ak vás zaujíma zhotovenie lisu, môžete si zhotoviť lis na listy. Vezmite dva kúsky dosky (preglejky), ktoré merajú 30 x 30 cm, zvlnené kartóny rovnakej veľkosti ako dosky, pijavý alebo novinový papier.

Položte na seba kartón, pijavý papier (alebo novinový papier), vzorku na usušenie, pijavý papier a kartón. Opakujte túto činnosť toľkokrát, ako si želáte, no vždy prihliadajte na požadovanú výšku lisovania.

Celé to zakryte druhou doskou a postupne striedavo to vyrovnajte. Vzorky budú uzavreté tri týždne. Ak nemáte drevá, môžete použiť remene, ktoré budú všetko pevne držať.