Usadené horniny

Odkiaľ pochádzajú skaly ? Niektoré pochádzajú z erupcií sopiek (vulkanické skaly). Iné vznikli nahromaďovaním vrstiev bahna, piesku, štrku a kamienkov – to sú usadené skaly. Posúďme tento jav.

Tretinu pohára vyplňte štrkom, pieskom a hlinou. Primiešajte vodu a nechajte na vrchu trochu vzduchu. Pohár hermeticky uzatvorte a traste ním, aby sa obsah dobre premiešal. Potom pohár položte.

Najrýchlejšie sa na dne pohára usadzujú najväčšie časti. Asi o jednu hodinu urobia to isté aj malé časti. Vznikol určitý spôsob triedenia, závisiaci od veľkosti častíc. Volajme ho „granotriedenie“.

Usadené skaly vznikajú rovnakým spôsobom. Voda v rieke omýva dno a unáša veľa usadenín. Čím je tok rýchlejší, tým viac ich prenáša.

Keď sa rýchlosť vody spomaľuje, napríklad blízko zálivu, usadeniny sa ukladajú na dne, ako to spravili zložky vo vašom pohári. Časom sa nanesú ďalšie vrstvy usadenín. Pod tlakom nahromadených usadenín sa jemné čiastočky piesku a hliny premieňajú na zložku, ktorá pospája dohromady väčšie kusy skál. Toto zoskupenie rôznych skál sa nazýva konglomerát.

Existujú aj iné typy usadených skál, napr. pieskovec, ktorý je zložený z nahromadených piesčitých vrstiev, atď.