V dutine ucha

Ak zvuk narazí na prekážku, je z neho pohltená dosť veľká časť. Preto musia dve osoby hovoriť nahlas, ak sa rozprávajú cez stenu. Zvuk sa však od predmetov aj odráža. Dokážeme to nasledovným pokusom.

Na stôl položte dva valce tak, aby sa navzájom dotýkali koncami. Na jeden koniec valca postavte budík a k druhému koncu priložte svoje ucho. Je tikanie silnejšie, ak sa od rúry vzdialite ?

Zvukové vlny majú tendenciu šíriť sa vo všetkých smeroch. Keď sa dostanú do vnútra valcov, narážajú na ich steny. Odrážajú sa, a keďže nemajú na výber, šíria sa v jednom smere. Z tohto dôvodu môžete tikanie budíka počuť jasnejšie, aj keď ste od neho vzdialený.

Teraz zasuňte medzi valce kúsok kartónu. Zvukové vlny naň narážajú, a preto sa vám tikanie budíka zdá menej výrazné. Rúrky uzatvárajú zvuk a usmerňujú ho až do vašich uší.

Tento princíp použijeme na výrobu fonendoskopu (prístroj, ktorý lekári používajú na vyšetrenie hrudníka). Pri výrobe fonendoskopu nasuňte na koniec lievika gumenú hadicu. Lievik položte na predmet, ktorý vysiela veľmi slabé zvuky, a druhý koniec hadice si priložte ku svojmu uchu. Zabávajte sa objavovaním zvukov, ktoré by ste bez tohto prístroja len veľmi ťažko počuli – šušťanie vo vodovodnom potrubí, rinčanie malých motorov, tlkot srdca…

Pomocou umelej rúrky v tvare Y môžete na jeden lievik napojiť dve hadice. Týmto spôsobom získate fonendoskop s dvoma „slúchadlami“.