V žiari sviečky

Na stôl pokrytý tmavou látkou (aby ste zabránili povrchu stola odrážať svetlo a rušiť vaše pozorovanie) položte meter. Na stranu, kde je 0 cm položte sviečku a na druhú stranu (100 cm) položte 40 W žiarovku.

Zlepte dva kúsky bieleho kartónu tak, aby tvorili otvorený trojuholník – to bude váš porovnávač svietivosti. Posúvajte ho po stupnici metra medzi medzi svetelnými zdrojmi až po miesto, keď sa vám bude zdať rovnako osvetlená jedna aj druhá strana (nakloňte sa nad trojuholník a zatvorte si jedno oko, bude to jednoduchšie).

Samozrejme že túto operáciu musíte vykonať v miestnosti, kde nie sú iné zdroje svetla. Zistíte, že svetlo odrazené dvoma smermi porovnávača má tú istú intenzitu, keď sa nachádza 13 cm od sviečky a 87 cm od žiarovky. Pomer týchto dvoch vzdialeností nám dovoľuje vyjadriť svietivosť žiarovky. Intenzita odrazeného svetla zo svetelného zdroja je nepriamo úmerná štvorcu vzdialenosti svetelného zdroja.

Ukazuje nám to tento malý výpočet: svietivosť sviečky = 40 W * (13)2 /(87)2 . Svietivosť sviečky je teda 0,9 W. Opakujte pokus s dvoma sviečkami a jednou žiarovkou, alebo s dvoma žiarovkami rovnakej alebo rôznej svietivosti (napr. 40 W a 60 W). Pri porovnávaní dvoch rovnakých žiaroviek musia byť obe strany porovnávača rovnako osvetlené vo vzdialenosti práve 50 cm (t.j. v strede pravítka).

Neznepokojujte sa keď sa táto svietivosť trochu líši. Na jednej strane sa svietivosť môže meniť v závislosti od veku žiarovky, najmä ak je jedna z nich už dlhšie používaná. Na druhej strane je jasné, že pokus, tak ako ste ho urobili, je značne zjednodušený a neobsahuje úplnú presnosť potrebnú pre taký citlivý pokus.

Vynálezy profesora Scientifixa v jeho skleníku.