Váha na gumičku

Na bežne používaných váhach je to pružina, ktorá určuje hmotnosť vážených predmetov. Na základe tohto si môžete vyrobiť jednoduchú váhu: namiesto pružín použijeme gumičku.

Drevený kváder pevne pripevnite o podložku. Na jednu zo stien kvádra pripevnite háčik, aby ste oň mohli pripevniť gumičku. Dno papierového pohárika odstrihnite tak, aby ste dostali malú misku, na ktorú budete dávať vážené predmety.

Pripevnite na túto misku tri konce špagátu. Lepiacou páskou pripevnite druhé konce špagátov o spinku a celé to dajte na gumičku. Ak budú nejaké predmety v miske, gumička sa natiahne: to vám umožní uskutočniť vaše meranie. Aby ste si mohli urobiť meraciu stupnicu v gramoch, pomôžte si predmetom, u ktorého poznáte hmotnosť: napríklad korunová minca váži 3,8g, kľúč dlhý 3 cm váži asi 0,5g.

Okolo dreveného kvádra nalepte papier: budete si naň zaznamenávať hmotnosť vážených predmetov. Zarovno s prázdnou miskou si zaznačte 0g. Potom jeden po druhom dávajte do misky predmety a každého hmotnosť zaznačte na miesto kam dosiahne spodok misky: 5,4g pre 5 korunovú mincu, 54g pre 10 mincí, atď.

Teraz už môžete začať vážiť predmety. Gumu príliš nenaťahujte, aby sa nepredĺžila: prázdna miska musí vždy zaujať svoju pôvodnú polohu, inak budú vaše merania nepresné.

Ak pripevníte váhu na gumičku na každú stenu dreveného kvádra, dostanete štvorváhu. Taktiež môžete vašu váhu pripevniť o stenu, pričom gumičky môžete nahradiť pružinami. Aby ste odmerali hmotnosť ťažších predmetov, použite kuchynskú váhu alebo požiadajte predavača, aby vám vaše predmety odvážil (určite to pre vás urobí, malým debrujárom predsa nikto nič neodmietne). Dajte si záležať na správnom zapísaní hmotnosti každého predmetu na meraciu stupnicu.