Biológovia, astronómovia či technici – v Brne si každý príde na svoje. Chceli by ste sa pozrieť na hviezdnaté nebo veľkým ďalekohľadom? Dotknúť sa skutočného meteoritu? Odvážiť sa na Mesiaci? Príbeh slnečnej sústavy, geometrická optika,  hviezdy pod mikroskopom – to je len časť vzdelávacích programov, ktoré  pripravuje brnenská hvezdáreň. V pavilóne Anthropos je pripravená  expozícia o najstarších dejinách Moravy, aktuálne poznatky z výskumu evolúcie človeka a jeho kultúry spolu s obľúbenou rekonštrukciou mamuta, priestory starobrnenského opátstva návštevníkom priblížia osobnosť  G. J Mendela a jeho prínos pre šľachtiteľstvo, ovocinárstvo, včelárstvo,  meteorológiu a genetiku. Technické múzeum ukrýva pozoruhodné mechanizmy vežových hodín, historické vozidlá  či parné a vodné motory.

1. deň

06.00 hod.          pristavenie autobusu v Bratislave

06.30 hod.          odchod z Bratislavy

08.30 hod.          predpokladaný príchod do Brna, návšteva  vybraného múzea podľa záujmu /hvezdáreň/ pavilón Anthropos a Mendelovo múzeum/ Technické múzeum/, prehliadka historického centra mesta: hrad Špilberk, kedysi preslávená väznica habsburskej monarchie – nazývaná „žalár národov“, Stará a Nová radnica, Námestie slobody, Kostol sv. Jakuba, Mahenovo divadlo, Měnínská brána, Reduta, Zelný trh, Katedrála sv. Petra a Pavla, Kapucínska hrobka, rozchod

18.00 hod.          odchod na Slovensko

20.00 hod.          predpokladaný návrat na Slovensko

Dĺžka tarsy: 270 km

Odporúčané vstupy: Hvezdáreň a planetáriumPavilón AnthroposMendelovo múzeumTechnické múzeum

Bližšie informácie a prihlásenie: 0905 506 312,  prochaska@amavet.sk