Veľká plocha na televízore

Už ste si niekedy položili otázku, ako je na televíznej obrazovke zobrazená farba ? Pri nasledujúcom pokuse sa zabavíte a zároveň to aj objavíte.

Zapnite televízor a s lupou v ruke skúmajte obrazovku. Nepribližujte sa k nej však veľmi blízko. Určite spozorujete, že obrazovka sa skladá z množstva malých geometrických útvarov. Sú zoskupené do trojíc: červené, modré, zelené.

Skúmajte pozorne! Tam , kde na obrázku prevláda modrá, najjasnejšie svietia modré body, zelené a červené svietia slabšie. A naopak. Na miestach, kde prevláda zelená, sú menej žiarivé body modré a červené.

A ako sa na obrazovke zobrazuje žltá, ružová, hnedá, oranžová, sivá alebo fialová ? Tieto, ale aj ostatné farby a ich odtiene vzniknú zmiešaním červenej, modrej a zelenej a zmenou intenzity ich žiarenia.

Ak je napríklad intenzita žiarenia červenej a zelenej rovnaká, dostaneme žltú. Miešaním červenej, zelenej a modrej s nerovnakou intenzitou žiarenia môžeme získať fialovú, ružovú, hnedú, atď.

Vyberte si momenty, keď sa obrázok nemení, aby ste mohli pozorovať zloženie farieb. Tieto pozorovania sú obzvlášť zaujímavé na miestach, kde sa farba mení. Lupou pozorujte napríklad miesto, kde sa skupina červených bodov dotýka modrých bodov. Na takomto mieste môžete pozorovať zmenu žiarivosti malých geometrických útvarov rôznych farieb bez toho, aby ste museli lupu premiestňovať do všetkých štyroch rohov obrazovky.