Vzduch a piesok

Počas mojich prázdnin pri mori (dokonca aj slávny profesor má právo oddýchnuť si…) som sa zabával stavaním hradov z piesku.

Viete, že vždy si kladiem otázky. Spytoval som sa, koľko vzduchu by mohlo byť medzi zrnkami piesku… a našiel som spôsob, ako to odmerať. Pozrite sa, a aj vy sami si to môžete vyskúšať.

Do misky dajte 100 ml čistého a suchého piesku. Potom do pohára so stupnicou nalejte presne 100 ml vody a vsypte tam odmeraný piesok. Hladina nedosiahla 200 ml ako ste predpokladali. Vystúpi iba do výšky asi 165 ml.

Teda môžeme tvrdiť, že je: 200 ml – 165 ml = 35 ml vzduchu v 100 ml piesku alebo 100 ml piesku + vzduch = 35 % vzduchu v piesku.

Zopakujte pokus s blatom alebo hlinou. Pretože sú čiastočky týchto substancií menšie, bude aj percento vzduchu v nich nižšie. Vyskúšajte to aj s väčšími čiastočkami, napríklad s malými kamienkami. Viete predpokladať výsledok?