Vzlínavosť

Voda dokáže vsiaknuť aj do veľmi tenkých trubíc, bez toho, aby bola stláčaná alebo odčerpávaná. Teda hovoríme o vzlínavosti, o jave úzko spätom s povrchovým napätím. Najlepšie vás so vzlínavosťou oboznámi nasledujúci experiment. Molekuly nachádzajúce sa na povrchu kvapalín majú tendenciu držať sa pohromade. Tento jav sa nazýva povrchové napätie. Na hladine dokáže udržať aj malú triesku alebo vodných chrobákov, práve vďaka povrchovým molekulám vody tvoriacim tenký film na hladine vody.

Voda dokáže vsiaknuť aj do veľmi tenkých trubíc, bez toho, aby bola stláčaná alebo odčerpávaná. Teraz hovoríme o vzlínavosti, o jave úzko spätom s povrchovým napätím. Najlepšie vás so vzlínavosťou oboznámi nasledujúci experiment.

Do pohára napustite vodu a pridajte tam kvapku farbiva. Ak do kvapaliny namočíte koniec servítky, jej vlákna zohrajú úlohu kapilár a nasajú do seba kvapalinu. Namáčanie zopakujte s vreckovkou, s papierom a kartónom, s uterákom a s drevom. Porovnajte jednotlivé výsledky. Pomocou obyčajnej papierovej servítky dokonca dokážete premiestniť vodu z jedného pohára do druhého. Urobte si tento pokus!

Pohár s vodou položte na podstavec (niekoľko kníh) a ponorte do neho jeden koniec servítky. Do druhého pohára položeného na stole vložte druhý koniec servítky. Vďaka vzlínavosti sa voda z jedného pohára premiestni do druhého (samozrejme to potrvá aspoň hodinu).

Je to jeden zo spôsobov , ako čistiť pitnú vodu! Ako? Tak isto ako v predchádzajúcom pokuse. Voda vsiakne zo servítky a pretečie do druhého pohára. Nečistoty zostanú v prvom pohári!

Mydlo zmenšuje povrchové napätie vody. Čo myslíte, ktorá voda rýchlejšie vsiakne do servítky, mydlová alebo obyčajná?

Vyskúšajte si to.