Wolfgang Kempelen

Známy konštruktér šachového stroja a mnohých ďalších vynálezov. Narodil sa 23. januára 1734 v Bratislave v rodine úradníka.

Je známy predovšetkým ako konštruktér geniálneho šachového stroja, ktorého fungovanie je stále zahalené tajomstvom. Mal podobu Turka fajčiaceho nad šachovnicou. Pod ňou sa mal nachádzať zložitý mechanizmus, no niektorí tvrdia, že tam bol len človek. S týmto automatom precestoval celú Európu a vyhral väčšinu zápasov, vrátane toho s Napoleonom. Vyštudoval filozofiu a právo. Bol aj literárne a hudobne zdatný, ovládal plynule sedem jazykov. No najviac mu išla práve mechanika a fyzika. Svojím talentom a schopnosťami si získal dôveru Márie Terézie a Jozefa II., ktorí ho poverovali rozličnými úlohami. Počas pobytu v soľných baniach zdokonalil ich zariadenie, navrhol pestovanie nových úžitkových druhov rastlín, bojoval proti plieniacim skupinám zbojníkov… Postavil divadlo v Budíne a pontónový most v Bratislave. Popri tom staval rozličné manufaktúry. Šachový automat zostrojil na podnet Márie Terézie ako atrakciu. Rovnaký účel mal i hovoriaci stroj, predchodca gramofónu. Neustále študoval akustiku a ľudskú reč. Zostrojil aj písací stroj pre slepcov a veľmi zaujímavý a jedinečný vodostrek pre cisársku rezidenciu vo Viedni. Ku koncu života prichádzal o peniaze a po smrti Jozefa II. ho obvinili i zo sprisahania a odobrali mu dôchodok. Postupne dožíval v biede. Rozrobené vynálezy nemohol už dokončiť. Zomrel vo Viedni 26.3.1804.

Použitá literatúra:

  • Lengyelová, Tunde, Mrva, Ivan: Historický kalendár – Slovensko. Perfekt, Bratislava.