Z jedného kyvadla na druhé

Kmitajúce kyvadlo môže dať do pohybu ďalšie, ak sú zavesené na rovnakom motúze. Tento jav nazývajúci sa „silový harmonický pohyb“ spočíva v tom, že prvé kyvadlo prenesie energiu na druhé. Pozrime sa , ako dať do pohybu štyri kyvadlá.

Na koniec každého motúzu upevnite malý predmet. Takto vyrobené kyvadlá zaveste na motúz dlhý 2 metre, vo vzdialenostiach 30 cm od seba.

Aby sa energia dobre prenášala, kyvadlá sa nesmú šmýkať. Už iba natiahnite dlhý špagát, ktorý pomocou 2 pripínačiek upevnite ku stolu.

A teraz sa zabávajte! Dajte do pohybu prvé kyvadlo a pozorujte, čo sa stane. Za istý čas skonštatujte, že sú v pohybe dve kyvadlá, potom tri, dve, ďalej štyri, potom jedno, a tak ďalej.

Môžete vyskúšať všetky kombinácie.

Napríklad, dajte do pohybu dve kyvadlá (dve pri sebe alebo dve na koncoch) a pozorujte, čo sa stane.

Ich pohyb je fascinujúci, pretože je nepredvídateľný. Určite sa pri tomto pozorovaní budete zabávať aspoň tak (ak nie viac) ako pri hraní počítačových hier.