Zber meteoritov

V mojom laboratóriu je už celá zbierka mikrometeoritov. Odkiaľ ich mám ? Keď meteority horia alebo vybuchujú, zanechávajú v atmosfére miniatúrne úlomky. Pokiaľ ich dážď neodnesie na zem, tak tieto prachové častice zostávajú vo vzduchu. Chcete si z nich nazbierať aj vy ?

Mikrometeority sa najčastejšie vyskytujú po „padaní hviezd“. Najznámejšie meteorické roje sú: Perseidy (maximum 12. augusta), Orionidy (maximum 21. októbra) a Geminidy (maximum 14. decembra). Názvy týchto rojov sú odvodené z latinských názvov súhvezdí, v ktorých sa nachádza ich radiant – teda miesto na oblohe, z ktorého meteory zdanlivo „vybiehajú“. Vráťme sa však teraz k nášmu experimentu.

Dažďovú vodu zo zrážok, ktoré nasledovali po „padaní hviezd“, zhromaždite do vaničky. Vodu nechajte aspoň jeden deň odstáť.

Potom pomocou hadičky vyprázdnite 9/10 obsahu hadičky (Pozor! V prípade, že vaničkou zatrasiete, musíte začať odznovu !).

Zvyšnú vodu nechajte vypariť potom pomocou čistého štetca pozmetajte usadený prach z dna vaničky. Potom vezmite magnet, priložte k prachu a meteority, ktoré obsahujú železo, sa naň „prilepia“. Kúskom papiera ich opatrne odstráňte z magnetu na papier. Takto ich budete môcť lepšie pozorovať pod lupou a ak sa vám zber podaril, aj voľným okom !

Je však dôležité, aby ste pokus robili v dostatočnej vzdialenosti od miest a priemyselných centier, lebo by ste si mohli pomýliť mikrometeority s prachom produkovaným továrňami.