Zlatý rez a Fibonacci

Zlatý rez vyjadroval harmóniu tvarov už od čias starých Grékov. Z matematického hľadiska bolo úlohou nájsť pomer dvoch čísel a a b tak, aby sa pomer väčšieho k menšiemu rovnal pomeru ich súčtu k väčšiemu. Ľudia spozorovali, že túto vlastnosť má veľa pomerov v prírode a v samotnej geometrii. Čoskoro sa mnohí stavitelia a umelci snažili zakomponovať zlatý rez do svojich diel. Viac o tejto zaujímavej téme nájdete v tejto prezentácii.

O využití zlatého rezu v dizajne sa môžete dočítať v tomto podrobnejšom článku.