Znásobené odrazy

Keď zväzok svetelných lúčov dopadne na sklenenú platňu, časť lúčov sa od plochy A odrazí. Väčšia časť lúčov, ktorá prenikla do skla dosiahne plochu B. Časť týchto lúčov prenikne cez plochu B, ale časť sa odrazí späť k ploche A. Plocha A opäť časť prepustí a časť odrazí späť k ploche B. tento proces sa môže opakovať viackrát.

Nasledujúci pokus vám umožní vidieť tento úkaz. Do kartónu vyrežte otvor široký asi 3 mm a kartón priložte k svietiacej baterke. Postavte sa asi meter od kartónu a zhasnite svetlá ( samozrejme baterku nie ). Teraz sa cez sklíčko pozerajte na osvetlený otvor kartónu. Sklíčko držte trochu šikmo vzhľadom na svetelný lúč baterky.

Znásobené odrazy vám umožnia vidieť množstvo obrazov vo vnútri sklíčka. Ak budete sklíčko pomaly otáčať jedným alebo druhým smerom, obrazy budú viac alebo menej početné a viac alebo menej priblížené. Pri každom odraze pohlcuje sklíčko časť svetla. Intenzita žiarenia sa teda postupne zmenšuje.

Pozerajúc sa cez koniec sklíčka tiež zbadáte obraz osvetleného otvoru. Tento obraz je vytvorený svetlom zachytením v skle. Pozor! Nemýľte si ho so svetlom, odrazeným plochou A na sklíčku. Pokus si zopakujte so sviečkou : obrazy malého plamienka budú živšie a pozorovanie bude zábavnejšie.