digitalna jednotka 2018_AMAVET

AMAVET sa stal Digitálnou jednotkou roku 2018

Z rúk podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a predsedu predstavenstva Digitálnej koalície Richarda Rašiho a prvého viceprezidenta IT Asociácie Slovenska a predsedu výkonného výboru Digitálnej koalície Mária Lelovského, sme prebrali ocenenie Digitálna jednotka 2018, za plnenie záväzkov v Digitálnej koalícii, súvisiacich najmä so súťažnou konferenciou Junior Internet a jej úlohami vo vzdelávaní, nadobúdaní IT zručností, či motivácii študovať IT na Slovensku. Srdečne za ocenenie ďakujeme a tešíme sa na pokračovanie spolupráce s členmi Digitálnej koalície.

Výročného zasadnutia členov Digitálnej koalície sa zúčastnil aj predseda vlády SR a čestný predseda Digitálnej koalície Peter Pellegrini. Hostiteľom podujatia bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Cieľom Digitálnej koalície je mobilizovať verejné, súkromné, akademické a občianske organizácie, aby sa na Slovensku podarilo zlepšiť digitálne zručnosti žiakov, verejnosti, ale i profesií, ktoré si vyžadujú prípravu povolania budúcnosti – Priemysel 4.0. Aktivity členov Digitálnej koalície napomáhajú urýchliť digitálnu transformáciu Slovenska.

Dávid Richter, Koordinátor súťaže Junior Internet, AMAVET