A predsa sa točí – študentská súťaž pre tvorcov videí

Zaži, natoč a vyhraj

Ak si študent zapálený do tvorby videí, táto šanca je ti ušitá na mieru. Hľadáme mládež, niekoho, kto spraví video o nás. (Keďže sme Asociácia pre mládež, vedu a techniku). Nemusíš byť profík. Základom je originálny a čerstvý pohľad na vec. Chuť skúsiť niečo nové, učiť sa a napredovať.

Prihlás sa do súťaže, a pozveme ťa na stáž počas našej najväčšej akcie Festival vedy a techniky AMAVET. Stáž, počas ktorej budeš mať šancu zažiť mladých vedcov z prvej ruky. Tvojou úlohou bude nasávať informácie, interagovať s účastníkmi a pripravovať si podklady na tvorbu videa o AMAVET-e.

Počas stáže budeš mať zabezpečené ubytovanie, stravu a dopravu. Takže nie je problém prísť s akéhokoľvek kúta Slovenska. Podujatie sa bude konať v Bratislave. Počas činorodého festivalu budeš mať množstvo dobrých príležitostí na nahrávanie, rozhovory a precítenie atmosféry jedinečného podujatia plného tých najlepších mladých talentov v oblasti vedy.

Po stáži budeš mať dostatok času na spracovanie svojho súťažného videa a svojich dojmov. Tie najlepšie budú odmenené.

Otvorenie súťaže 20. septembra 2021

Prihlasovanie do súťaže do 29. októbra 2021

Výber súťažiacich postupujúcich na stáž 1. novembra 2021

Stáž 8. a 9. novembra 2021

Prihlásenie súťažného videa do 8. decembra 2021

Vyhodnotenie súťaže 10. decembra 2021

Chcem prihlásiť tím.

Do súťaže sa môže prihlásiť aj dvojica, ktorú pozveme na stáž.

Čo ak o tejto oblasti veľa neviem?

Nevadí, bude dostatok času na spoznanie a rozhovory s účastníkmi. K dispozícii bude aj centrála AMAVET-u, ktorá ti môže poskytnúť ďalšie materiály do videa (logá, záznamy, fotogalérie, odpovede). Nový pohľad môže byť v konečnom dôsledku výhodou, pretože dokáže oblasť vedy priblížiť ostatným.

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti stredných škôl do 19 rokov (vrátane).

Ako prebieha stáž?

Po príchode a registrácii na podujatí dostanete od koordinátora súťaže informácie a pokyny a ďalej samostatne pracujete na vytváraní podkladov pre svoje video. Koordinátor bude počas celého podujatia k dispozícii a nápomocný pri realizácii vášho tvorivého zámeru.

Čo môžem vyhrať?

Výhrou budú darčekové poukážky v hodnote minimálne 200€ na nákup v sieti online predajcu Alza. Víťaz si môže sám vybrať, čo sa mu hodí.

Chcem sa dozvedieť viac.

Prečítaj si Štatút súťaže alebo sa spýtaj priamo na prochaska@amavet.sk

Čo je to AMAVET?

Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Občianske združenie, ktorého najväčším podujatím je Festival vedy a techniky AMAVET, kde mladí vedci prezentujú svoje súťažné vedátorské projekty. Je to vyvrcholenie ich dlhodobejšej práce v rámci AMAVET-u.

Rád by som sa zúčastnil, ale bývam až v Hornej Dolnej. A musím chodiť do školy.

Uhradíme ti náklady na dopravu na miesto stáže a naspäť. Budeš mať zabezpečené ubytovanie a stravu. Vystavíme ti potvrdenie o účasti, ktorým sa môžeš preukázať v škole.

Podľa čoho vyberiete tých, čo postúpia na stáž?

Napíš nám, čo by si chcel robiť, aké už máš skúsenosti, prípadne priamo odkáž na svoju tvorbu. Ak ste tím, zdôvodni, akú má kto úlohu.

Čo by malo byť cieľom videa a aká je jeho funkcia?

Malo by divákom sprostredkovať atmosféru na podujatí Festival vedy a techniky AMAVET, priblížiť, akým spôsobom činnosť občianskeho združenia prispieva k formovaniu mládeže od počiatočnej práce na vlastnom vedeckom projekte až po prezentovanie na súťažiach a osobnostné napredovanie. Radi by sme ukázali, akú úlohu v tomto procese zohráva AMAVET.

Akým spôsobom môžem spracovať video?

V tomto ponechávame tvorcom voľnú ruku, pričom pozitívne hodnotíme originálny spôsob spracovania. Video môže mať formu záznamu, reportáže, rozhovorov s účastníkmi alebo komentovanú prehliadku – to sú len príklady spracovania. Počas stáže ti pripravíme vhodné podmienky.

Odporúčame dĺžku videa do 3 minút, prípadne viac ak ide o sériu videí.

Ako sa prihlásiť?

Napíš nám pár viet o sebe, o tom čo by si chcel robiť a ak už máš za sebou tvorbu videí alebo grafiky, nezabudni priložiť odkazy na ne.

Kontakt: prochaska@amavet.sk

Tel. 0905 506 312

A predsa sa točí 2021

Víťazi súťaže: Daniel Behul a Aneta Perbecká

  • „A predsa sa točí“ V roku 2021 sme premiérovo rozbehli súťaž pre študentov, zapálených do tvorby videí s názvom „A predsa sa točí!“: https://www.amavet.sk/apredsasatoci/ Mladých tvorcov sme pozvali na stáž, počas ktorej sa dostali do centra diania na našom finále súťaže Festival vedy a techniky AMAVET......