Výsledok súťaže pre tvorcov videí o AMAVET-e

„A predsa sa točí“

V roku 2021 sme premiérovo rozbehli súťaž pre študentov, zapálených do tvorby videí s názvom „A predsa sa točí!“:

https://www.amavet.sk/apredsasatoci/

Mladých tvorcov sme pozvali na stáž, počas ktorej sa dostali do centra diania na našom finále súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2021, z ktorého urobili súťažné video.

Máte šancu pozrieť sa na podujatie očami víťazov videosúťaže! Video je výsledkom spolupráce Daniela Behula a Anety Perbeckej, ktorých sme odmenili finančnými a vecnými cenami, literatúrou a novými tričkami s logom AMAVET-u:

https://www.youtube.com/watch?v=BnpexHwXYCw&ab_channel=AMAVETsk

„Páčilo sa nám, ako ste sa o nás postarali.“

Súťažiacim sme na stáži zabezpečili stravu a ubytovanie v hoteli neďaleko Aurelia, v ktorom sa podujatie odohrávalo. Natáčať začali už deň pred samotným začiatkom, keď sa finalisti prišli zaregistrovať a otestovať sa na Festival vedy a techniky AMAVET.

„S tvorbou videí už sme mali nejaké skúsenosti, teraz však išlo o nový zážitok. Rozprávali sme sa s množstvom ľudí, vytvorili kopec záznamu, ktorý sme potom spracovali do videa.“

Aneta s Danielom nás začiatkom nového roka navštívili v centrále AMAVET-u a podelili sa o svoje dojmy zo súťaže. Zaujali ich viaceré projekty a veľa sa pýtali. Vo videu si môžete všimnúť aj použitie nového loga AMAVET-u, pri ktorom uplatnili aj odporúčania z dizajn manuálu. Pri spracovávaní finálneho videa sme konzultovali niektoré detaily a veríme, že naše rady budú užitočné aj pre ich budúcnosť.

„Túto súťaž pre tvorcov videí odporúčame aj spolužiakom.“

Daniel sa ako budúci maturant už obzerá po vysokých školách a Aneta, ktorá je mladšia, by sa rada zúčastnila aj o rok. A na čo použijú finančnú odmenu za svoje víťazné video?

„Kúpim si za výhru kvalitnejší mikrofón.“

Teší nás, že študentov naša videosúťaž podnietila k tvorbe. O to viac, že chcú svoju výhru investovať do techniky, ktorá im pomôže pri ďalšej práci. Nedoceniteľné sú však najmä nové skúsenosti a inšpirácie. Nám zostáva Anete a Danielovi popriať veľa zdaru v štúdiu a „nech sa dobre točí!“

Lukáš Procháska