Ďakujeme firme BRIMO za rozkladací stan

Teší nás, že výrobca BRIMO rozkladací stan, nás nezištne podporí a daruje nášmu občianskemu združeniu v máji 2021 3×3 metrový rozkladací stan.