Obalka knihy Nebezpecne v sieti

(Ne)bezpečne v sieti

Nová metodická príručka (Ne)bezpečne v sieti vás prevedie všetkým, čo potrebuje vedieť správny digitálny občan. Okrem teórie prináša aj desiatky praktických úloh, ktoré môžete využiť doma, ale aj na vyučovacích hodinách.

Publikácia je rozdelená do dvoch hlavných blokov. Blok teoretických informácií a blok aktivít a metodických materiálov.

Teoretická časť sa skladá zo štyroch tematických kapitol. Každá kapitola obsahuje postrehy a názory autorov, ale aj informácie z odbornej literatúry.

Kapitoly v teoretickej časti:

  • Mediálna gramotnosť: Úvodná kapitola do problematiky, poukazuje na dôležitosť spracovania informácií a faktory, ktoré na nás vplývajú.
  • Kritické myslenie: Zameriava sa na vysvetlenie pojmu kritické myslenie, nutnosť jeho používania. V kapitole sa venujeme aj argumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou témy kritické myslenie.
  • Bezpečne online: Kapitola poukazuje na nástrahy, s ktorými sa v online prostredí môžeme stretnúť. Aké situácie pri využívaní internetu môžu nastať a na čo si dávať pozor.
  • Digitálne občianstvo: Kapitola odhaľuje pre mnohých nový pojem „Digitálne občianstvo“. Vysvetľuje, čo to je, a ktorých oblastí správania v online prostredí sa týka.

O každej z týchto kapitol by sa dala napísať samostatná kniha v rozsahu encyklopédie, no táto publikácia nemá jej čitateľom poskytnúť podrobný popis problematiky a obsiahnuť všetky definície, ktoré s témami súvisia. Má poskytnúť základné informácie o téme, poukázať na najdôležitejšie oblasti, s ktorými táto téma súvisí, ale hlavne teoretický základ, ktorý budú vedieť následne využívať pri práci s mládežou a vedení aktivít, ktoré sú obsiahnuté v ďalšom bloku publikácie.

Druhá časť publikácie obsahuje praktické informácie a aktivity pre rozvoj kompetencií mladých ľudí v témach: mediálna gramotnosť, kritické myslenie, bezpečne online a digitálne občianstvo. Keďže pri aplikovaní týchto aktivít sa využívajú metódy a techniky neformálneho vzdelávanie, v úvode tejto časti sú zhrnuté základné informácie o neformálnom vzdelávaní, čím sa vyznačuje a ako ho aplikovať v práci s mládežou.

V úvode každej aktivity je uvedená základná charakteristika tak, aby čitateľ hneď vedel, či táto aktivita je vhodná pre vzdelávanie, ktoré chce realizovať.

Publikáciu (Ne)bezpečne v sieti nájdete v PDF podobe TU:

Publikácia v slovenskom jazyku k dispozícií na stiahnutie: Stiahnuť publikáciu