Oznam o organizovaní celoslovenskej súťaže RoboRAVE Slovensko – 2022

Oznamujeme všetkým záujemcom o zapojenie sa do robotickej súťaže autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko 2022, že organizátori súťaže sa dohodli na zorganizovaní celoslovenského kola v sobotu 19. novembra 2022 v priestoroch Rektorátu UNIZA – Žilinskej univerzity v Žiline, ul. Univerzitná 1.

Súťažiť sa bude vo výzvach:

 • Súboj rytierov
 • Hasenie ohňa
 • SUMO

 

a v sobotu sa bude súťažiť od 9:00 hod.  (príchod je možný od 8:00) s predpokladaným ukončením o 18:00 (záleží na počte prihlásených).

Súťažné podmienky jednotlivých výziev si môžete informatívne pozrieť nižšie, poprípade cez link na:

https://bit.ly/RRSumoPravidla

https://bit.ly/RRHasenieOhnaPravidla

https://bit.ly/RRSubojRytierovPravidla

Prihlásiť sa môžete do 6. novembra 2022 do 24:00 hod. len elektronicky cez link:

https://bit.ly/RoboRaveSk2022

Robotike zdar!

Jozef Ristvej, st.

 

Oznam o presunutí súťaže autonómnych robotov „RoboRAVE Slovensko 2020 na november“

Z dôvodu celosvetových opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID 19 sú rušené aj všetky regionálne aktivity predchádzajúce celosvetovému finále RoboRAVE International 2020. Viď.:    https://www.roboraveinternational.org/

Z uvedeného dôvodu sa organizátori súťaže RoboRAVE Slovensko 2020 rozhodli, že v roku 2020 budeme organizovať  celú súťaž v mesiaci november 2020, opäť v priestoroch UNIZA na Univerzitnej 1 v Žiline.

Informácie k organizácii súťaže a pravidlá v súlade s RoboRAVE International budú zverejnené v mesiaci  septemebr 2020.

Ďakujeme Vám za porozumenie! Za organizačný tím – Jozef Ristvej, st.

RoboRAVE Slovensko 2019 – výsledky súťaže

V priestoroch Žilinskej univerzity súťažili roboty kategórie SUMO v rámci V. ročníka robotickej súťaže RoboRAVE  Slovensko – 2019

Žilinská univerzita privítala v piatok 22. novembra 2019 v priestoroch  „Átria“  Stavebnej fakulty súťažiacich z celého Slovenska, ktorí sa prihlásili so svojimi robotmi do jednej z výziev robotickej súťaže RoboRAVE Slovensko. Tento piaty  ročník súťaže RoboRAVE Slovensko bol výnimočný v tom, že sa súťažilo iba v kategórii SUMO, no napriek tomu bol záujem, ako každý rok o súťaž SUMO mimoriadne vysoký. Veď súťaž SUMO robotov bola v Žiline organizovaná už po siedmi krát.

Od skorého rána bolo na univerzite viac rušno ako obyčajne. Okrem bežných študentov bolo možné na chodbách stretnúť  91 súťažiacich, 60 robotov a 34 pedagógov, organizátorov a rozhodcov prihlásených na robotický SUMO turnaj ako súčasť súťaží RoboRAVE Slovensko 2019. Plní nervozity a očakávaní dolaďovali posledné detaily pred súťažou.

„Nás organizátorov veľmi teší záujem mladých o súťaž a rozhodli sme sa, že budeme akceptovať všetky prihlášky vrátane náhradníkov. Myslím, že sme urobili dobre, lebo dnes sa ukázalo, že z roka na rok sú tímy silnejšie a roboty prepracovanejšie,“ povedal Ing. Miroslav Pienčák, hlavný rozhodca súťaže.

Výzva SUMO je určená pre 1-2 členné tímy

Počet súťažiacich je obmedzený a súťaží sa v 3 kategóriách – dve pre žiakov ZŠ a SŠ s LEGO robotmi a tento rok bola otvorená jedna vekovo neobmedzená kategória pre ne-LEGO roboty, čo znamená že roboty mohli byť postavené na akejkoľvek platforme. Celá súťaž bola mimoriadne napínavá a veľmi dobre zorganizovaná. Pred 17:00  už organizátori vyhlásili očakávané výsledky.

Víťazmi v kategórii LEGO SUMO Junior, určenej pre žiakov základných škôl sa stali:

 1. miesto – Nicolas Slezák a Filip Ivanič z Katolíckej spojenej školy v Banskej Štiavnici,
 2. miesto – Ivana Kováčová a Adela Filková z Gymnázia Grösslingová 18, Bratislava,
 3. miesto – Juraj Stach a Samuel Nosko zo Základnej školy, Trieda SNP 20 , Banská Bystrica.

Víťazi v kategórii LEGO SUMO, určenej pre žiakov stredných škôl:

 1. miesto – Tomáš Kováč z Gymnázia Grösslingová 18, Bratislava,
 2. miesto – Ondrej Kardoš a Jozef Kovalčík zo Strednej priemyselnej školy technickej v Martine,
 3. miesto – Dominik Kišša a Jakub Jakubík z Klubu robotiky Benders v Žiline.

Víťazi v kategórii SUMO OPEN určenej pre záujemcov o robotické zápasy SUMO postavené na otvorenej platforme:

 1. miesto – Jerguš Bielončík a Ján Skovajsa z Gymnázia Martina Hatalu v Trstenej,
 2. miesto – Šimon Dever a Matúš Dever z AMAVET klubu 686 v Žiline,
 3. miesto – Maximilián Maliar z Klubu robotiky Benders v Žiline.

Všetkým víťazom v kategórii LEGO SUMO určenej žiakom stredných škôl boli odovzdané aj vecné ceny od spoločnosti MATADOR Group.

Súčasťou súťaže bola aj zaujímavá Konferencia pre vedúcich tímov a pracovníkov Žilinskej univerzity na tému Motivácia práce vedúcich pracovníkov s mládežou na robotických súťažiach. Súťaž bola v tomto roku zrealizovaná vďaka výbornej tímovej spolupráci AMAVET klubu č. 549 z Martina, Informačného centra mladých, n.o. v Martine, AMAVET klubu 958 v Žiline – The Benders, dobrovoľníkov zo spoločnosti INLOOPX by Avast Žilina, Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj vďaka finančnej podpore Mesta Žilina, firmy AVAST, spoločnosti MATADOR Group a Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET. Celú súťaž RoboRAVE Slovensko organizátori pripravujú pre ostatné 4 zo všetkých 5 výziev na 20. a 21 február 2020.

 

Album s fotkami a videami nájdete tu:

https://photos.app.goo.gl/537TtCpNBRopQiU27

PLAGÁT

roborave, amavet

Príprava RoboRAVE Slovensko 2019

 

Pozývame vás na 7.stretnutie Sumo robotov v Žiline, ako jednu z výziev robotickej súťaže RoboRAVE, ktoré bude počas celého dňa v piatok 22.11.2019 v priestoroch suterénu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity.

Výzva je určená pre 1-2 členné tímy. Počet súťažiacich je obmedzený a súťažiť budeme v 3 kategóriach – dve pre žiakov ZŠ a SŠ s LEGO robotmi a tento rok otvárame jednu vekovo neobmedzenú kategóriu pre ne-LEGO roboty. Počty súťažiacich sme predbežne obmedzili podľa predchádzajúcich ročníkov. V prípade, že bude dosiahnutý maximálny počet prihlásených, bude prihláška zaradená medzi náhradníkov a je možné, že budeme zvažovať otvorenie ďalšej kvalifikačnej skupiny.
Pravidlá súťaže:
Uzávierka prihlášok bude 14.11.2019 o polnoci.
Predtým Vás budeme informovať aj o časovom harmonograme, predbežne si vyhraďte celý deň.
Účasť na turnaji je bezplatná, pokúsime sa pre účastníkov zabezpečiť aj obed.

Bude len jedna výzva  – SUMO, určená pre dvojčlenné tímy a bude mať tri kategórie:

 1.  SUMO OPEN len s obmedzením váhy do ¾ kg a rozmerov robota 15 x 15 cm, ihrisko bude mať priemer 77 cm.
 2.  LEGO SUMO Junior, prednostne určená pre žiakov ZŠ a SŠ, s obmedzením váhy do 2kg a rozmerov robota 20 x 20 cm, ihrisko bude mať priemer 126 cm.
 3.  LEGO SUMO s obmedzením váhy do 1 kg a rozmerov robota 15 x 15 cm,, ihrisko bude mať priemer 77 cm

 

PS: Celú súťaž RoboRAVE Slovensko v tomto školskom roku, pre všetkých 5 výziev pripravujeme na koniec februára 2020 (20. a 21.2.)

Robotike zdar!

Súťaž robotov RoboRAVE International 2019 v Číne

 

Celosvetová súťaž autonómnych robotov RoboRave International 2019 sa uskutočnila v Číne 20. – 22. júla v meste Conghua, Guangdong. Súťaž RoboRave sa konala už sedemnásty rok od jej založenia v roku 2001. V ôsmych kategóriách súťaže sa zúčastnilo viac ako 600 medzinárodných tímov od Číny a Japonska až po Mexiko a Nigériu. Z toho bolo len 115 nečínskych tímov. Na jednom mieste a v jednom čase sa stretlo viac ako 2000 súťažiacich.

Slovensko reprezentoval jeden tím, ktorý sa musel do súťaže prebojovať z národného kola RoboRave Slovakia na pôde Žilinskej univerzity. Tím pod vedením učiteľa Jána Motešického sa skladal z študentov druhého ročníka vranovského gymnázia z Amavet klubu: Jakub Suďa, Matúš Iľko a Tomáš Lukča. Chlapci sa programovaniu a konštrukcii robotov venujú ešte len druhý rok. Tento ročník súťaže bol v mnohých veciach odlišný od predchádzajúcich ročníkov. Jednou z najdôležitejších zmien bol počet súťažiacich a podmienky, s ktorými sa museli zahraničné tímy vysporiadať až na mieste. „Na súťaži ma najviac prekvapilo množstvo súťažných tímov, odizolovanie od okolia, s kontrolami pri vstupe a počas súťaže. Ale takisto aj zmenené podmienky oproti tým, ktoré boli uvedené v oficiálnych medzinárodných pravidlách. Spolu s nami v jednej kategórii súťažili nielen stredoškoláci, ale aj vysokoškoláci, “ povedal študent Tomáš Lukča.

Gymnazisti z Amavet klubu súťažili v kategórii Fire Fighting. V tejto kategórii súťažilo 40 tímov bez rozdielu veku. „Táto kategória je chápaná ako jedna z najprestížnejších a tiež najťažších. Robot má za úlohu na ihrisku s približnými rozmermi 2,5 metra krát 3,5 metra autonómne do troch minút nájsť a uhasiť čo najviac zo štyroch sviečok umiestnených za náhodne rozloženými prekážkami,“ povedal študent Jakub Suďa.

Študent Matúš Iľko k súťaži povedal: „Výborné roboty, ktoré viedli základnú časť, mali smolu a vo vyraďovacej fáze vypadávali ako prvé.
Zároveň niektoré roboty mali viac „šťastia ako rozumu“. Na európskych robotoch bolo vidieť skvelú prípravu, dokonale zvládnutie programovania a konštrukcie, za ktoré sa nemusíme hanbiť. Pokorilo nás množstvo nasadených čínskych hráčov a nedostupnosť súčiastok. Aj preto väčšinu bodovaných miest obsadili čínske tímy. V našej kategórii všetky“. Učiteľ Ján Motešický konštatoval skvelé organizačné zázemie čínskych organizátorov. „Starali sa o nás ako v bavlnke, všetko bolo do detailu naplánované a kontrolované. Pri tom počte ľudí to bol pre chalanov obrovský stres. Všade bolo veľa ľudí, veľký hluk. S tým sa ešte nikdy nestretli. Súťaž bola veľmi psychicky náročná. Zvládli to bez hádok, dokázali sa skoordinovať a meniť už hotového robota. Odniesli si veľa skúseností a zážitkov. Verím, že o nich budeme ešte počuť“.

Cestu a pobyt na súťaži finančne podporili: Amavet Slovensko, VÚC Prešov, Mesto Vranov, Slovenské elektrárne, ICM Martin, MT Economy a nadáciám ESET, AXA Fond, Tatrabanka, EPH, EDUCTECH, Pontis. „Veľmi ďakujeme našim sponzorom. Bez nich a nášho učiteľa by sme nemohli ukázať svetu, čo všetko na Slovensku dokážeme a získať nové skúsenosti k tomu, čo nás baví a vypĺňa náš voľný čas,“ povedal žiak Jakub Suďa. Článok v eRevue: https://www.amavet.sk/roborave-international-v-cine-s-amavet-om/

Jano Motešický