Oznam o organizovaní súťaže RoboRAVE Slovensko v roku 2023.

V tomto kalendárnom roku súťaž RoboRAVE Slovensko na Žilinskej univerzite
nezorganizujeme, nakoľko sa nám nepodarilo zohnať financie na ceny a úhradu
ostatných potrebných nákladov, čo nás veľmi mrzí.
Aj napriek tomu sa chceme stretnúť aspoň nesúťažne a tak na piatok 20. októbra
2023 (doobeda od 9:00 do 12-tej) bude v obvyklom priestore na Rektoráte Žilinskej
univerzity, nesúťažnú prehliadku súťaží RoboRAVE.
V tomto čase budeme v priľahlých priestoroch organizovať aj Krajské kolo Festivalu
vedy a techniky AMAVET, na ktoré sa nám v tomto roku prihlásilo 28 študentských
projektov zo škôl Žilinského kraja, na ktorých sa prídu pozrieť aj ďalší žiaci zo
stredných a základných škôl a tak chceme spropagovať medzi návštevníkmi aj
robotickú súťaž RoboRAVE Slovensko.
Na túto „nesúťažnú“ prehliadku súťaže si môžu prísť zasúťažiť aj iní, ktorí sa
prihlásia, to znamená že nám to oznámia na môj e-mail vopred – najneskôr do 18.10.
Zatiaľ to vyzerá tak, že začiatkom budúceho kalendárneho roka, predbežne v piatok
12. apríla 2024, t..j. 2 týždne po Veľkej noci zorganizujeme 10 ročník samotnej
súťaže na Slovensku.
Dôvodom prečo sa snažíme zorganizovať Celoslovenskú súťaž je aj naša úloha
nominovať zástupcov zo Slovenska, do súťaže Hasenie ohňa, na celosvetovú súťaž
RoboRAVE International, ktorá by mala byť 12. až 13. júla 2024 v meste Sunshine
Coast, v štáte Queensland, na východe Austrálie.
PS: Dajte nám vedieť, ak sa rozhodnete prísť aj s deťmi si zasúťažiť, podľa možnosti
čím skôr, najneskôr do 18.10.2023.

Jozef Ristvej, st.
+421 903326158
jozefristvej@amavet.sk

Bronzové medaily pre Slovákov na svetovej súťaži RoboRAVE International 2023

V dňoch 9. až 12. augusta 2023 sa víťazi celoštátneho kola robotickej súťaže RoboRAVE Slovensko 2022 Patrik Pintér a Márk Vitkó zo Spojenej školy Komárňanská 28, Nové Zámky, zúčastnili na Celosvetovom finále tejto prestížnej robotickej súťaže, ktorá bola organizovaná v mexickom v štáte Nuevo León, v meste Monterrey.

Národné kolo a účasť tímu Propeller organizoval AMAVET klub 549 v Martine v spolupráci s ICM, n.o. Martin. Zástupcovia zo Slovenska so svojim trénerom a učiteľom Mariánom Otrubom sa zodpovedne pripravili, na súťaži v tvrdej konkurencii získali pekné tretie miesto a tak si priviezli aj bronzové medaile v kategórii Fire Fighting – Hasenie ohňa, čo bola najzložitejšia kategória na súťaži.

Víťazom srdečne blahoželáme a im aj ich škole ďakujeme za skvelú prípravu a reprezentáciu Slovenska.

Jozef Ristvej, koordinátor súťaže RoboRAVE Slovensko, AMAVET klub 549 Martin

FLL – regionálny turnaj Challenge v ŽILINE

Dňa 3. februára 2023 sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 01 26 Žilina konala súťaž FLL – regionálny turnaj Challenge ŽILINA, na ktorej sa zúčastnili aj členovia AMAVET klubu 549 Martin.

FLL je jednou z najväčších celosvetových robotických súťaží, ktorej sa zúčastňujú tisíce detí a mladých ľudí vo veku od 4 do 16 rokov. Jej účastníci sa už v ranom veku zoznamujú so základmi STEM a uplatňujú svoje zručnosti vo vzrušujúcej súťaži, pričom si budujú návyky učenia, sebadôvery a tímovej práce.

Členovia nášho klubu – žiaci Strednej priemyselnej školy v Martine v zložení: Nicolas Bučko, Jakub Harvan, Matúš Oravkin, Andrej Siekel, Matúš Ševčík, Tomáš Volna v tíme s názvom Fazkiz získali v kategórii Základné hodnoty prvé miesto.

Srdečne gratulujeme!

Súťaž autonómnych robotov RoboRAVE 2022

Dňa 19. novembra 2022 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), v priestoroch Rektorátu, Univerzitná 1, konal ôsmy ročník celoslovenského kola obľúbenej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE Slovensko 2022. Už ôsmy rok Informačné centrum mladých, n. o. Martin v spolupráci s AMAVET klubom 958 Žilina, AMAVET klubom 549 Martin a Žilinskou Univerzitou v Žiline organizujú túto súťaž, ktorá mohla byť aj v tomto roku zrealizovaná vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja, vedenia AMAVET-u v Bratislave a sponzorov.

Motto súťaže „Today´s Play, Tomorrow´s Pay“ hovorí o jej cieli, kde „dnes hrou získané vedomosti a zručnosti bude možné v budúcnosti zúročiť aj finančne“. Táto súťaž je prednostne určená pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 8 do 20 rokov. Do tohto ročníka sa prihlásilo celkom 36 tímov.

Zúčastnené tímy bojovali v piatich kategóriách: Justing – Súboj rytierov, SUMO Junior, SUMO, SUMO Open a Fire Fighting – Hasenie ohňa ( čo je najzložitejšia kategória, v ktorej úlohou autonómneho robota je na súťažnej dráhe samostatne nájsť a zhasnúť 4 horiace sviečky). Víťazmi tejto najzložitejšej kategórie sa stali Patrik Pintér a Márk Vitkó zo Spojenej školy Nové Zámky s robotom, ktorý má názov PROPELLER. Okrem získaných vecných darov boli nominovaní na Celosvetové finále RoboRAVE International, ktoré sa bude konať v tomto školskom roku – 9. až 11. augusta 2023 v meste Monterrey, v štáte Nuevo León v Mexiku, kde sa stretne cca 2.000 nadšencov robotiky z celého sveta. Druhé miesto získal Tomáš Gaňa s robotom FireFinder z Gymnázia Veľká okružná 22, Žilina.

V kategórii JUSTING ( Súboj rytierov) získali prvé miesto Filip Ivanič a Nicolas Slezák s robotom SuperGo z Gymnázia Banská Štiavnica, 2.miesto Jakub Gogola s robotom Kameň z Evanjelickej spojenej školy Martin, tretie miesto Martin Šotík zo Základnej školy Vranov nad Topľou.

V kategórii SUMO získal prvé miesto Jozef Vakula s robotom Borsuk zo ZŠ a MŠ Banská Belá, 2.miesto Filip Ivanič a Nicolas Slezák s robotom SuperGo z Gymnázia Banská Štiavnica, tretie miesto Michal Šimo zo Základnej školy trieda SNP Banská Bystrica s robotom Snp3.

V kategórii SUMO Jr získali prvé miesto Teodor Vysoký a Filip Gonda s robotom Snp2 Základnej školy trieda SNP 20, Banská Bystrica, 2.miesto Michal Šimo a Daniel Stupavský zo Základnej školy trieda SNP 20, Banská Bystrica s robotom Snp1, tretie miesto Filip Kardoš a Jakub Kvasnica z AMAVET klubu 958 – The Benders, Žilina s robotom Fi-Ja.

V kategórii SUMO Open získali prvé miesto Jerguš Bielončík a Ján Skovajsa s robotom Superman z Gymnázia Martina Hattalu Trstená, 2.miesto David Illeš s robotom DAVID zo Spojenej školy Nové Zámky, tretie miesto Martin Pastorek zo Spojenej školy Nové Zámky s robotom GOLIATH.

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie ročníky súťaže.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Žilinskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu, vedeniu Žilinskej univerzity za pomoc a poskytnutie priestorov, firme ECCO Slovakia, a.s., Martin za sponzorské predmety, ktorými sme mohli obohatiť ceny pre súťažiacich a v neposlednej rade AMAVET-u Bratislava za finančnú a morálnu podporu. Takto nám o organizácii súťaže RoboRAVE Slovensko 2022 napísal pán Jozef Vakula, rodič účastníka z Banskej Belej: „Ďakujeme Vám a celému tímu za perfektne zorganizovanú súťaž. Určite si organizácia súťaže vyžadovala veľa času a úsilia. Bol to pre našu rodinu skvelý zážitok. Veľmi sa nám v Žilinskej univerzite páčilo.“

Vďaka patrí všetkým za veľmi príjemnú atmosféru súťaže RoboRAVE Slovensko 2022.

Kontakt:

Ing. Jozef Ristvej

AMAVET klub 549, Malá hora 3, 036 01 Martin

Oznam o organizovaní celoslovenskej súťaže RoboRAVE Slovensko – 2022

Oznamujeme všetkým záujemcom o zapojenie sa do robotickej súťaže autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko 2022, že organizátori súťaže sa dohodli na zorganizovaní celoslovenského kola v sobotu 19. novembra 2022 v priestoroch Rektorátu UNIZA – Žilinskej univerzity v Žiline, ul. Univerzitná 1.

Súťažiť sa bude vo výzvach:

 • Súboj rytierov
 • Hasenie ohňa
 • SUMO

 

a v sobotu sa bude súťažiť od 9:00 hod.  (príchod je možný od 8:00) s predpokladaným ukončením o 18:00 (záleží na počte prihlásených).

Súťažné podmienky jednotlivých výziev si môžete informatívne pozrieť nižšie, poprípade cez link na:

https://bit.ly/RRSumoPravidla

https://bit.ly/RRHasenieOhnaPravidla

https://bit.ly/RRSubojRytierovPravidla

Prihlásiť sa môžete do 6. novembra 2022 do 24:00 hod. len elektronicky cez link:

https://bit.ly/RoboRaveSk2022

Robotike zdar!

Jozef Ristvej, st.

Oznam o presunutí súťaže autonómnych robotov „RoboRAVE Slovensko 2020 na november“

Z dôvodu celosvetových opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID 19 sú rušené aj všetky regionálne aktivity predchádzajúce celosvetovému finále RoboRAVE International 2020. Viď.:    https://www.roboraveinternational.org/

Z uvedeného dôvodu sa organizátori súťaže RoboRAVE Slovensko 2020 rozhodli, že v roku 2020 budeme organizovať  celú súťaž v mesiaci november 2020, opäť v priestoroch UNIZA na Univerzitnej 1 v Žiline.

Informácie k organizácii súťaže a pravidlá v súlade s RoboRAVE International budú zverejnené v mesiaci  septemebr 2020.

Ďakujeme Vám za porozumenie! Za organizačný tím – Jozef Ristvej, st.

RoboRAVE Slovensko 2019 – výsledky súťaže

V priestoroch Žilinskej univerzity súťažili roboty kategórie SUMO v rámci V. ročníka robotickej súťaže RoboRAVE  Slovensko – 2019

Žilinská univerzita privítala v piatok 22. novembra 2019 v priestoroch  „Átria“  Stavebnej fakulty súťažiacich z celého Slovenska, ktorí sa prihlásili so svojimi robotmi do jednej z výziev robotickej súťaže RoboRAVE Slovensko. Tento piaty  ročník súťaže RoboRAVE Slovensko bol výnimočný v tom, že sa súťažilo iba v kategórii SUMO, no napriek tomu bol záujem, ako každý rok o súťaž SUMO mimoriadne vysoký. Veď súťaž SUMO robotov bola v Žiline organizovaná už po siedmi krát.

Od skorého rána bolo na univerzite viac rušno ako obyčajne. Okrem bežných študentov bolo možné na chodbách stretnúť  91 súťažiacich, 60 robotov a 34 pedagógov, organizátorov a rozhodcov prihlásených na robotický SUMO turnaj ako súčasť súťaží RoboRAVE Slovensko 2019. Plní nervozity a očakávaní dolaďovali posledné detaily pred súťažou.

„Nás organizátorov veľmi teší záujem mladých o súťaž a rozhodli sme sa, že budeme akceptovať všetky prihlášky vrátane náhradníkov. Myslím, že sme urobili dobre, lebo dnes sa ukázalo, že z roka na rok sú tímy silnejšie a roboty prepracovanejšie,“ povedal Ing. Miroslav Pienčák, hlavný rozhodca súťaže.

Výzva SUMO je určená pre 1-2 členné tímy

Počet súťažiacich je obmedzený a súťaží sa v 3 kategóriách – dve pre žiakov ZŠ a SŠ s LEGO robotmi a tento rok bola otvorená jedna vekovo neobmedzená kategória pre ne-LEGO roboty, čo znamená že roboty mohli byť postavené na akejkoľvek platforme. Celá súťaž bola mimoriadne napínavá a veľmi dobre zorganizovaná. Pred 17:00  už organizátori vyhlásili očakávané výsledky.

Víťazmi v kategórii LEGO SUMO Junior, určenej pre žiakov základných škôl sa stali:

 1. miesto – Nicolas Slezák a Filip Ivanič z Katolíckej spojenej školy v Banskej Štiavnici,
 2. miesto – Ivana Kováčová a Adela Filková z Gymnázia Grösslingová 18, Bratislava,
 3. miesto – Juraj Stach a Samuel Nosko zo Základnej školy, Trieda SNP 20 , Banská Bystrica.

Víťazi v kategórii LEGO SUMO, určenej pre žiakov stredných škôl:

 1. miesto – Tomáš Kováč z Gymnázia Grösslingová 18, Bratislava,
 2. miesto – Ondrej Kardoš a Jozef Kovalčík zo Strednej priemyselnej školy technickej v Martine,
 3. miesto – Dominik Kišša a Jakub Jakubík z Klubu robotiky Benders v Žiline.

Víťazi v kategórii SUMO OPEN určenej pre záujemcov o robotické zápasy SUMO postavené na otvorenej platforme:

 1. miesto – Jerguš Bielončík a Ján Skovajsa z Gymnázia Martina Hatalu v Trstenej,
 2. miesto – Šimon Dever a Matúš Dever z AMAVET klubu 686 v Žiline,
 3. miesto – Maximilián Maliar z Klubu robotiky Benders v Žiline.

Všetkým víťazom v kategórii LEGO SUMO určenej žiakom stredných škôl boli odovzdané aj vecné ceny od spoločnosti MATADOR Group.

Súčasťou súťaže bola aj zaujímavá Konferencia pre vedúcich tímov a pracovníkov Žilinskej univerzity na tému Motivácia práce vedúcich pracovníkov s mládežou na robotických súťažiach. Súťaž bola v tomto roku zrealizovaná vďaka výbornej tímovej spolupráci AMAVET klubu č. 549 z Martina, Informačného centra mladých, n.o. v Martine, AMAVET klubu 958 v Žiline – The Benders, dobrovoľníkov zo spoločnosti INLOOPX by Avast Žilina, Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj vďaka finančnej podpore Mesta Žilina, firmy AVAST, spoločnosti MATADOR Group a Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET. Celú súťaž RoboRAVE Slovensko organizátori pripravujú pre ostatné 4 zo všetkých 5 výziev na 20. a 21 február 2020.

 

Album s fotkami a videami nájdete tu:

https://photos.app.goo.gl/537TtCpNBRopQiU27

PLAGÁT

roborave, amavet

Príprava RoboRAVE Slovensko 2019

 

Pozývame vás na 7.stretnutie Sumo robotov v Žiline, ako jednu z výziev robotickej súťaže RoboRAVE, ktoré bude počas celého dňa v piatok 22.11.2019 v priestoroch suterénu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity.

Výzva je určená pre 1-2 členné tímy. Počet súťažiacich je obmedzený a súťažiť budeme v 3 kategóriach – dve pre žiakov ZŠ a SŠ s LEGO robotmi a tento rok otvárame jednu vekovo neobmedzenú kategóriu pre ne-LEGO roboty. Počty súťažiacich sme predbežne obmedzili podľa predchádzajúcich ročníkov. V prípade, že bude dosiahnutý maximálny počet prihlásených, bude prihláška zaradená medzi náhradníkov a je možné, že budeme zvažovať otvorenie ďalšej kvalifikačnej skupiny.
Pravidlá súťaže:
Uzávierka prihlášok bude 14.11.2019 o polnoci.
Predtým Vás budeme informovať aj o časovom harmonograme, predbežne si vyhraďte celý deň.
Účasť na turnaji je bezplatná, pokúsime sa pre účastníkov zabezpečiť aj obed.

Bude len jedna výzva  – SUMO, určená pre dvojčlenné tímy a bude mať tri kategórie:

 1.  SUMO OPEN len s obmedzením váhy do ¾ kg a rozmerov robota 15 x 15 cm, ihrisko bude mať priemer 77 cm.
 2.  LEGO SUMO Junior, prednostne určená pre žiakov ZŠ a SŠ, s obmedzením váhy do 2kg a rozmerov robota 20 x 20 cm, ihrisko bude mať priemer 126 cm.
 3.  LEGO SUMO s obmedzením váhy do 1 kg a rozmerov robota 15 x 15 cm,, ihrisko bude mať priemer 77 cm

 

PS: Celú súťaž RoboRAVE Slovensko v tomto školskom roku, pre všetkých 5 výziev pripravujeme na koniec februára 2020 (20. a 21.2.)

Robotike zdar!

Súťaž robotov RoboRAVE International 2019 v Číne

 

Celosvetová súťaž autonómnych robotov RoboRave International 2019 sa uskutočnila v Číne 20. – 22. júla v meste Conghua, Guangdong. Súťaž RoboRave sa konala už sedemnásty rok od jej založenia v roku 2001. V ôsmych kategóriách súťaže sa zúčastnilo viac ako 600 medzinárodných tímov od Číny a Japonska až po Mexiko a Nigériu. Z toho bolo len 115 nečínskych tímov. Na jednom mieste a v jednom čase sa stretlo viac ako 2000 súťažiacich.

Slovensko reprezentoval jeden tím, ktorý sa musel do súťaže prebojovať z národného kola RoboRave Slovakia na pôde Žilinskej univerzity. Tím pod vedením učiteľa Jána Motešického sa skladal z študentov druhého ročníka vranovského gymnázia z Amavet klubu: Jakub Suďa, Matúš Iľko a Tomáš Lukča. Chlapci sa programovaniu a konštrukcii robotov venujú ešte len druhý rok. Tento ročník súťaže bol v mnohých veciach odlišný od predchádzajúcich ročníkov. Jednou z najdôležitejších zmien bol počet súťažiacich a podmienky, s ktorými sa museli zahraničné tímy vysporiadať až na mieste. „Na súťaži ma najviac prekvapilo množstvo súťažných tímov, odizolovanie od okolia, s kontrolami pri vstupe a počas súťaže. Ale takisto aj zmenené podmienky oproti tým, ktoré boli uvedené v oficiálnych medzinárodných pravidlách. Spolu s nami v jednej kategórii súťažili nielen stredoškoláci, ale aj vysokoškoláci, “ povedal študent Tomáš Lukča.

Gymnazisti z Amavet klubu súťažili v kategórii Fire Fighting. V tejto kategórii súťažilo 40 tímov bez rozdielu veku. „Táto kategória je chápaná ako jedna z najprestížnejších a tiež najťažších. Robot má za úlohu na ihrisku s približnými rozmermi 2,5 metra krát 3,5 metra autonómne do troch minút nájsť a uhasiť čo najviac zo štyroch sviečok umiestnených za náhodne rozloženými prekážkami,“ povedal študent Jakub Suďa.

Študent Matúš Iľko k súťaži povedal: „Výborné roboty, ktoré viedli základnú časť, mali smolu a vo vyraďovacej fáze vypadávali ako prvé.
Zároveň niektoré roboty mali viac „šťastia ako rozumu“. Na európskych robotoch bolo vidieť skvelú prípravu, dokonale zvládnutie programovania a konštrukcie, za ktoré sa nemusíme hanbiť. Pokorilo nás množstvo nasadených čínskych hráčov a nedostupnosť súčiastok. Aj preto väčšinu bodovaných miest obsadili čínske tímy. V našej kategórii všetky“. Učiteľ Ján Motešický konštatoval skvelé organizačné zázemie čínskych organizátorov. „Starali sa o nás ako v bavlnke, všetko bolo do detailu naplánované a kontrolované. Pri tom počte ľudí to bol pre chalanov obrovský stres. Všade bolo veľa ľudí, veľký hluk. S tým sa ešte nikdy nestretli. Súťaž bola veľmi psychicky náročná. Zvládli to bez hádok, dokázali sa skoordinovať a meniť už hotového robota. Odniesli si veľa skúseností a zážitkov. Verím, že o nich budeme ešte počuť“.

Cestu a pobyt na súťaži finančne podporili: Amavet Slovensko, VÚC Prešov, Mesto Vranov, Slovenské elektrárne, ICM Martin, MT Economy a nadáciám ESET, AXA Fond, Tatrabanka, EPH, EDUCTECH, Pontis. „Veľmi ďakujeme našim sponzorom. Bez nich a nášho učiteľa by sme nemohli ukázať svetu, čo všetko na Slovensku dokážeme a získať nové skúsenosti k tomu, čo nás baví a vypĺňa náš voľný čas,“ povedal žiak Jakub Suďa. Článok v eRevue: https://www.amavet.sk/roborave-international-v-cine-s-amavet-om/

Jano Motešický