Foto-video súťaž AMAVET 2020

Asociácia pre mládež, vedu a techniku vyhlasuje Foto-video súťaž AMAVET 2020 pre deti a mládež (začínajúcich ale i pokročilých foto-video nadšencov).

Súťažná téma pre prihlásené práce: Čo dobré nám priniesla kríza? Téma je zameraná na pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas krízy.

Uzávierka súťaže je 30. júna 2020. Dielo prihlásite do súťaže vyplnením formulára na tomto odkaze https://bit.ly/fotovideo_amavet

Vyhlásenie výsledkov bude 15.7. 2020 online. Štatút súťaže v PDF

Pravidlá súťaže (výber zo štatútu súťaže)

 1. Do súťaže môžu byť prihlásení žiaci základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska (ďalej len súťažiaci).
 2. Súťažiaci môže prihlásiť fotografiu alebo video na vyhlásenú tému (ďalej len dielo)
 3. Súťažiaci môže prihlásiť do súťaže maximálne 3 súťažné diela, ktoré vytvoril na vyhlásenú tému a na ktoré má autorské práva.
 4. Diela je možné prihlásiť do súťaže výhradne len prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je zverejnená na www.amavet.sk/sutaz.
 5. Prihlásená fotografia v digitálnej podobe musí byť vo vysokej kvalite, minimálne s veľkosťou strán (a) 1800 x  (b) 2000 px alebo a x b = minimálne 2,16 Mpx,  vo formáte JPG.
 6. Maximálna veľkosť jednej fotografie je 10MB.
 7. Prihlásené video v digitálnej podobe musí byť vo vysokej kvalite, minimálne HD. V  prihláške sa odovzdáva odkaz na video nahrané napr. na Youtube,Google disk alebo inú službu online úložiska.
 8. Maximálna dĺžka trvania videa sú 3 minúty.
 9. Dielo nesmie byť staršie ako 6 mesiacov od zaslania prihlášky.
 10. Organizátor má právo zaslané dielo nezaradiť do hodnotenia, ak nespĺňa štatút súťaže, porušuje platné zákony a normy, obsahuje prejavy násilia, neznášanlivosti, extrémizmu alebo poškodzuje práva iných osôb.
 11. Každý súťažiaci je povinný pravdivo a úplne vyplniť elektronickú prihlášku.
 12. Autor prihlásením sa do súťaže súhlasí so zverejnením diela na webových stránkach organizátora súťaže, stránkach partnerov organizátora a sociálnych sieťach organizátora s uvedením autora a to bezplatne.