Téma: Podtlaky, tlaky, pretlaky

Otázka č. 5

V roku 1656 Oto van Guericke, starosta Magdeburgu, predviedol verejný pokus s dutými kovovými polguľami s priemerom 42 cm. Polgule boli k sebe akoby prilepené. Ani 4 páry koní na každej strane ich nedokázalo odtrhnúť. Príčina bola:

 • A: do priestoru polgúľ bol napumpovaný vzduch
 • B: polgule boli zlepené
 • C: z priestoru polgúľ bol vysatý vzduch

 

Správna odpoveď: C

Pokus č.1 Ako magdeburgské pologule

Pomôcky: gumové zvony 2ks, plexisklo

Postup:

 • pritlač z obidvoch strán na plexisklo gumové zvony
 • snaž sa ich od seba odtrhnúť

 

Priebeh pokusu:

Vysvetlenie: Stlačením zvonov sme z ich vnútra vytlačili vzduch. Atmosferický tlak – tlak vzduchu je nad vnútorným tlakom pod zvonmi v prevahe a pritláča zvony k plexisklu.

Zmena podmienok: Čo musíš urobiť, aby si ľahko oddelil gumové zvony?

Pre lepšie pochopenie

1. Pokusy na podtlak p1 < pa

Podtlak p1 je tlak menší ako atmosferický pa. Vzniká pri:

 • A. rýchlom prúdení vzduchu
 • B. zrieďovaní vzduchu
 • C. nasávaním
 • D. ochladením

 

A. pri rýchlom prúdení vzduchu

Telesá sa k sebe približujú. Znie to neuveriteľne, ale pri rýchlom prúdení vzduchu vzniká podtlak. Vonkajší atmosferický tlak pa je väčší ako tlak medzi plameňmi sviečok pv, preto sa k sebe približujú.

B. pri zrieďovaní vzduchu

ťahá vzduch do svojich pľúc

C. nasávaním

nasávanie vzduchu do injekčnej striekačky

D. ochladením

nastáva prudká zmena teploty

Stará čínska masážna liečebná metóda, pri ktorej sa na prekrvenie boľavých miest používajú liečivé sklenené banky. metóda založená na prikladaní sklenených okrúhlych nádobiek – baniek s nahriatym vzduchom. Ako?

 • 1. na jeden koniec špajdle namotáme kúsok vaty a ponoríme do liehu
 • 2. zapálime a vložíme do banky
 • 3. banku priložíme na boľavé miesto

V nej sa po prudkom ochladení vytvorí podtlak, ktorý spôsobí jej prisatie na pokožku a rozšírenie krvných kapilár, a tým zlepšenie prekrvenia bankovaného miesta.

2. Pokusy na tlaky , rovnosť tlakov

Spojené nádoby

vznikli spojením nádob (napr. hadičkou) rôznych tvarov. Zafarbená voda po naliatí preteká z jednej nádoby do druhej, až kým sa neustáli do rovnakej výšky. Veľkosť hydrostatického tlaku ph:

ph = h. ρ .g

v jednotlivých nádobách je rovnaký, lebo ide o tú istú kvapalinu hustoty ρ vystupujúcu do rovnakých výšok h.

Automatické napájadlo

zariadenie, ktoré slúži počas našej neprítomnosti ako zdroj pitnej vody pre vtákov. Atmosferický tlak pa pôsobiaci na hladinu vody v nádobe sa rovná súčtu hydrostatického tlaku vody ph a zvyšného tlaku p vzduchu vo fľaši nad hladinou.

pa = ph +p

3. Pokusy na pretlak p2 > pa

Pretlak p2 je tlak väčší ako atmosferický pa. Vzniká pri stláčaní vzduchu, plynu

Fúkaním vytvoríš pretlak a voda začne vystrekovať von z rúrky.

Porozmýšľaj! Bude vystrekovať vody z hadičky, ak nebude ponorená vo vode?

Fúkaním balóna cez slamku vzniká v balóne pretlak p, ktorý je vyšší než tlak atmosferický pa , o hodnotu hydrostatického tlaku vody ph. Platí:

p = pa + h. ρ . g

Hĺbku h meriame od hladiny vody a miesta, v ktorom vzduch prestane unikať.

Pripravila: Mgr. Ľubica Morková, AMAVET klub 973