Učíme sa doma

Učenie doma sa stalo v posledných mesiacoch nevyhnutnou samozrejmosťou. Na spestrenie učebných metód vám ponúkame videá od našich aktívnych lektoriek vzdelávania vedátorov AMAVET.

Pokusy s učiteľkou Mgr. Jankou Šiškovou si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=j6nnDg-_1NA

Učiteľka RNDr. Danica Božová pripravila videá k učivu pre žiakov základnej školy. Nižšie nájdete odkazy na videá pre predmety matematika, fyzika a biológia (5., 6. a 7. ročník) a Youtube kanál, ktorý môžete odoberať

MATEMATIKA A FYZIKA

https://youtu.be/eHwseVT-xfk   Jedno percento úvod ( 1)

https://youtu.be/B4WPFDKdR7U  jedno percento zo stromčekov ( 2)

https://youtu.be/hTbXghGKkDA   jedno percento zo zlomku ( 3)

https://youtu.be/Bu53Lgbrm_s  1 % zo zmiešaného cisla ( 4)

https://youtu.be/ojhScfN4KU8    1%  desatinného čísla (5)

https://youtu.be/GBWY6fY-in4  1% z desatinného čísla ďalšie príklady ( 6)

https://www.youtube.com/watch?v=Q5q6BkEzBMU  1% Zhrnutie ( 7)

https://youtu.be/ap2OlDb59zw   Niekoľko percent zo základu – úvod (8)

https://youtu.be/jjXBzqdnhGM   Niekoľko percent z celého čísla – výpočet cez 1% (9)

https://youtu.be/EuYEskhmqDQ  Niekoľko percent z desatinného čísla  ( 10)

https://youtu.be/vYRHsMDCl_A   Niekoľko percent zo zlomku (11)

https://youtu.be/Df6sr0FIxVg  Niekoľko percent zo zmiešaného čísla cez zlomok (12)

https://youtu.be/3U0Nr5gVo6c  Niekoľko percent zo zmiešaného čísla cez desatinné číslo ( 13)

https://youtu.be/HHdhR4xmin0  Niekoľko percent z celku PRIAMO cez zlomok ( 14)

https://youtu.be/_SRvbz-Fi3E  Niekoľko percent z celku PRIAMO cez desatinné číslo ( 15)

https://youtu.be/YuQirKQxs28   Premena percent na zlomky ( 16)

https://youtu.be/MWMUVfpuY2U    Zisťovanie, koľko percent z celku je určitá časť  (17)

https://youtu.be/-RWMFVWBXYA  Zisťovanie, koľko percent z celku je určitá časť  –  pokračovanie ( 18)

https://youtu.be/SdF3MSegNTE   Zisťovanie, koľko percent z celku je určitá časť  (19)

https://youtu.be/8nIyZQG8djU   Percentá – výpočet celku (20)

https://youtu.be/5LPqDx_hJj8  Trojčlenka v percentovom počte (21)

https://youtu.be/542Uukq_Nmc  Percentá – čítanie kruhových diagramov (22)

https://youtu.be/MkoBwKyWtxs   Percentá – stĺpcové diagramy ( 23)

https://youtu.be/5lcmPBI3BVc   Premena zmiešaného čísla na desatinné číslo – vysvetlenie (MAT 7 – 24)

https://youtu.be/9vNl27TZdOo   Jednotky dĺžky (MAT 5,FYZ 6 – 25)

https://youtu.be/3ZWp4L4AG3M    Premeny jednotiek dĺžky ( MAT,FYZ 5,6 – 26)

https://youtu.be/_vhX0GiySb0   Obvod mnohouholníka ( MAT 5 – 27)

https://youtu.be/lz1jZ30UAhQ  Meranie dĺžky ( FYZ 6, príp. MAT 5 – 28)

https://youtu.be/CX8V9OAN46c  Meranie dĺžky – skok do diaľky ( FYZ6, príp. MAT 5 – 29 )

https://youtu.be/1ofg4nx7_7c   Vzdialenosť medzi dvoma bodmi – Malý štrbský maratón ( MAT 5, FYZ 6 -30)

https://youtu.be/5LPqDx_hJj8   Trojčlenka v percentovom počte ( MAT 7)

https://youtu.be/hvP759OUJdM   Osová súmernosť (MAT 5)

https://youtu.be/ykZGg9UQ-JY    Obvod štvorca (MAT 5)

https://youtu.be/-UPyQLJKuQw  Čítanie -Kruhové diagramy zložitejšie ( MAT 7)

https://youtu.be/VElxTM9vWK0  Čítanie kruhových diagramov cez uhly (MAT 7)

https://youtu.be/LG5TiGI5NgE    Obvod obdĺžnika ( MAT 5)

https://youtu.be/0x0hhVynFxo  Výpočet strany štvorca (MAT 5)

https://youtu.be/137R42nwEMI    Tvorba stĺpcových a kruhových diagramov (MAT 7)

https://youtu.be/-YHItt0dzh4   Výpočet strany obdĺžnika pri danom obvode a druhej strane  (MAT 5)

https://youtu.be/bbp5o5Qy9RA   Dĺžka stopy  Tabuľka Priama úmera ( FYZ 6, MAT 7)

https://youtu.be/rwrQZi2I5ns   Dĺžka stopy, tvorba grafu ( FYZ 6, MAT 7)

https://youtu.be/gCb7GxjBAuw   čítanie z grafu ( FYZ 6, MAT 7)

https://youtu.be/7KXJrkoDLEQ    Meranie miestnosti pomocou stopy ( FYZ 6, MAT 5)

https://youtu.be/cn_1-yIgjRY   Jednotky obsahu ( FYZ 6, MAT 5)

https://youtu.be/CsP5EhOMZ8c    Obsah štvorca ( MAT 5,6)

https://youtu.be/tMFdYP-SC24    Obsah obdĺžnika ( MAT 5,6)

 

Biológia 5 a 6. ročník ZŠ

https://youtu.be/Sl3z8emyZ0E   Nekvitnúce byliny – machy ( BIO 5,6 – 3)

https://youtu.be/r-vH1GZfPvE   Nekvitnúce byliny – papraďorasty ( BIO 5,6 – 4)

https://youtu.be/0OhByr2etu0   Vodné vtáky – zúbkozobce ( BIO 5,6 – 5)

https://youtu.be/HiLuQIOngJk  Vodné vtáky Pokračovanie ( BIO 5,6 – 6)

https://youtu.be/BwNNLmtCcjU   Vodné cicavce ( BIO 5,6 – 7)

https://youtu.be/0tufFooB7f4   Vodné vtáky – Cinclus, cinclus (BIO 5,6)

https://youtu.be/tXl5GJDwMEU   Mnohobunkové živočíchy (BIO 5,6)

https://youtu.be/bAlgjYhV2XA   Polia, lúky, pasienky (BIO 5,6)

https://youtu.be/-u1ianGWkI0  Pŕhlivce (BIO 6, nezmar 5)

https://youtu.be/b2jwDKNc7aw  Lúčne trávy ( BIO 5,6)

https://youtu.be/3z0dwW0wS3k    Lúčne kvitnúce byliny ( BIO 5,6)

https://youtu.be/rJ3w-dvj438   Lúčne huby ( BIO 5,6)

https://youtu.be/I4JQUE3nbHo    Poľné plodiny – Obilniny  ( BIO 5,6)

https://youtu.be/peE-HqpqMYI    Poľné plodiny – Krmoviny  ( BIO 5,6)

https://youtu.be/rKmgZVn8E0k     Ploskavce, Pásomnica ( BIO 6)