Vyhlásenie výsledkov Foto-video súťaže AMAVET 2020

Členmi hodnotiacej komisie boli: Mgr. Mária Babinčáková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ivan Čaniga, The Master Qualified European Photographer

Kategória Video – mladší žiaci (do 14 r. vrátane) – udelené iba 1. miesto

1. miesto Alex Kanderka, video s názvom Koronténa

 

Kategória Video – starší žiaci (nad 15 r. vrátane)

1. miesto Ema Mišenková, Viktória Barillová, video s názvom Vplyv koronakrízy na zmenu životného prostredia

2. miesto Simon Karol, video s názvom Slovenské hory 

 

Kategória Fotografia – starší žiaci (nad 15 r. vrátane)

1. miesto Adam Igaz – Cogitatio

2. miesto Natália Tencerová – Lockdown

3. miesto Alexander Mistrík – Pokoj lesnej duši

 

Kategória Fotografia – mladší žiaci (do 14 r. vrátane)

1. miesto Ester Stacho – Brat

2. miesto Michal Kálmán – (bez názvu)

3. miesto Luna Hochelová – Pokus: Porovnávanie hustoty

 

Víťazom srdečne blahoželáme a zasielame ceny poštou.