18. ročník Junior Internet AMAVET 2023

V týchto chvíľach, presnejšie úderom posledných sekúnd polnoci z 15-teho na 16-teho marca, sme ukončili registráciu na 18. ročník súťaže Junior Internet AMAVET 2023. Nasleduje online hodnotenie odborníkmi z IT a tí najúspešnejší budú pozvaní na celoslovenské finále, ktoré bude na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave od 28. do 29. apríla. Využime tento čas na to, aby sme si zrekapitulovali čo sa odohralo za posledných 18 rokov od kedy pôsobí súťažná konferencia Junior Internet AMAVET v oblasti informačných technológií?

V posledných 18-tích rokoch sme svedkami neustáleho vývoja technológií a aplikácií, ktoré používame na internete. Od základných statických webových stránok až po pokročilé mobilné aplikácie, internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života.

V roku 2005 sme sa na internete stretávali predovšetkým s webovými stránkami, ktoré boli skôr statické a mali veľmi málo interakcie s užívateľom. Väčšina týchto webových stránok bola vytvorená pomocou základných jazykov, ako sú HTML a CSS, ktoré boli obmedzené v možnostiach tvorby dynamických stránok.

V priebehu nasledujúcich rokov sa však vývoj webových aplikácií rapídne zrýchlil.

V roku 2007 bol uvedený na trh prvý iPhone a smartfóny sa stali súčasťou každodenného života. Tento moment priniesol so sebou novú éru mobilných aplikácií, ktoré užívateľom umožnili prístup k internetu odkiaľkoľvek a kedykoľvek. S nástupom mobilných aplikácií sa internet stal omnoho prístupnejší a dostupnejší pre každého.

V posledných rokoch sa vývoj webových aplikácií a mobilných aplikácií zrýchlil vďaka použitiu pokročilých technológií, ako sú umelá inteligencia alebo strojové učenie. Tieto technológie umožňujú tvorbu inteligentných aplikácií, ktoré dokážu na základe analýzy dát a používateľských interakcií predpovedať, čo by užívateľ mohol potrebovať. Takéto aplikácie zjednodušujú život užívateľom a umožňujú im získať prístup k potrebným informáciám rýchlejšie a efektívnejšie.

V súčasnosti je internet nepretržitým tokom informácií. Aj na Junior Internet AMAVET sa prihlasujú inovatívne projekty, ktoré sú veľakrát použiteľné v praxi. Už teraz sa tešíme na hodnotenie projektov!

Barbora Cíchová