2 % k dobru

Dôležité termíny:

Do 31. marca 2020 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami.

Do 30. apríla 2020 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Všetky dôležité tlačivá aj na stiahnutie nájdete na stránke AMAVET-u: https://www.amavet.sk/podporte-nas/.

Okrem tlačív sú na stránke rozdelené inštrukcie pre rôzne kategórie:

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie. Postup:

 • Fyzické osoby majú možnosť poukázať 2 % (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby, v minimálnej výške 3 € v prospech jedného prijímateľa.
 • Do daňového priznania napíšete identifikačné údaje AMAVET-u.
 • Tlačivo doručte na daňový úrad podľa miesta vášho sídla v termíne na podanie priznania do 31. marca 2020.

Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Postup:

 • Do 15.02.2020 ste mohli požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
 • Vypíšte predvyplnené tlačivo VYHLÁSENIE a dopíšte tam svoje údaje spolu s vypočítanou sumou.
 • Doručte obe tlačivá, resp. daňové priznanie na daňový úrad do 30.4.2020.

Poukázanie 1% (2%) z dane pre právnické osoby. Postup:

 • Právnické osoby majú možnosť poukázať 1 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, v minimálnej výške 8 € jednému alebo viacerým prijímateľom.
 • Do daňového priznania napíšete identifikačné údaje AMAVET-u.
 • Tlačivo doručte na daňový úrad podľa miesta vášho sídla v termíne na podanie priznania do 31. marca 2020.

 

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Postup:

 • Vypýtajte si potvrdenie od organizácie, v ktorej ste minulý rok boli dobrovoľníkom.
 • Uistite sa, že v potvrdení je uvedený popis vašej činnosti a uvedených minimálne 40 hodín práce.
 • Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti priložte k dokumentom, ktoré doručujete na daňový úrad.

Ak chcete aby vám potvrdenie vystavil AMAVET, stiahnite si tlačivo Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a vyplňte – svoje údaje, počet hodín a zašlite na vaculciakova@amavet.sk alebo amavet@amavet.sk. My vám podpísané potvrdenie zašleme späť.

Srdečne ďakujeme!