30 rokov AMAVET-u

Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET – laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor, oslavuje v tomto roku 30. výročie vzniku. Presnejšie povedané neoslavuje, pretože plánovanú slávnostnú konferenciu na 22. mája musel kvôli krízovej situácii zrušiť, respektíve presunúť. Uskutoční ju počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v novembri 2020.

Kto sa stretne so značkou AMAVET po prvý raz, dáva nám otázku „kto ste?“ Synergiou všetkých činností vyplynula jedna z definícii nášho občianskeho združenia: ODRAZOVÝ MOSTÍK na …

  • Objavovanie talentov v prírodných a technických vedách, ktoré realizujeme prostredníctvom súťaží Festival vedy a techniky AMAVET a Festival 4 živlov (FVAT, F4Ž).
  • Objavovanie talentov v informačných technológiách (IT), ktoré realizujeme na súťaži JUNIOR INTERNET (JI) a je súčasne odrazovým mostíkom do online sveta.
  • Vytváranie nových ciest k poznaniu a kreativite, prostredníctvom multidisciplinárneho online semináru LaBáK.
  • Vyhľadávanie talentov v robotike, ktoré realizujeme organizovaním celoslovenského kola najväčšej robotickej súťaže na svete RoboRAVE International.

Ďalšími pravidelnými aktivitami AMAVET-u sú Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, Letné tábory v Chorvátsku, Denné letné tábory na Slovensku, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

Mnohí z vás ste sa v minulosti možno stretli v nejakej súvislosti s našim občianskym združením, preto vás chcem požiadať, ak máte nejaké dokumenty, fotografie, ktoré by bolo zaujímavé pri príležitosti 30. výročia Asociácie pre mládež, vedu a techniku zverejniť, boli by sme veľmi vďační, keby ste nám ich zaslali.

Prípadne ak poznáte deti, dnes už dospelé, ktoré „prešli vašimi rukami“ a ich osud je zaujímavý, bolo by dobré, aby sme sa o nich dozvedeli. Pošlite nám na nich akýkoľvek kontakt a skúsime ich osloviť. Vaše informácie očakávame na nemec@amavet.sk.

Ján Nemec