5. ročník súťaže FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2022 predo dvermi

FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2022 je už predo dvermi. Jeho  5. ročník sa uskutoční v piatok 3. júna 2022 v Bratislave, vo vedecko-zábavnom centre Aurelium. Do ukončenia registrácie zostáva približne 10 dní. Registrujte žiakov do 23. mája 2022 na https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/. Veríme, že účasťou vašich žiakov im pomôžete zábavnou formou spoznávať vedu a techniku.

Talentovaným drobcom, vašim žiakom základných škôl, ponúkame hravú formu vedecko-technickej súťaže. Žiakom dávame ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu a techniku.

Festival štyroch živlov (F4Ž) je súťažná prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Organizácia F4Ž, zameraného na špecifické potreby a motiváciu žiakov na základných školách, je predprípravou na vyššiu úroveň súťaže – na Festival vedy a techniky AMAVET. Podujatie je jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožňuje vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Svoje projekty budú prezentovať pred hodnotiteľmi na kartónových posteroch. Posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.

Panely zabezpečí organizátor súťaže a po prihlásení, registrácii súťažiacich žiakov, vám pošleme vyrozumenie organizátora, či registrovaný projekt zodpovedá kritériám súťaže a postupuje na celoslovenské finále do Bratislavy. Následne vám pošleme detailnejšie informácie o spracovaní posterovej prezentácie, programe v Bratislave a o zabezpečení stravovania a prípadného ubytovania pre účastníkov zo vzdialenejších miest Slovenska.

Metodické minimum pre začínajúcich vedátorov základných škôl nájdete tu: https://www.amavet.sk/wp-content/uploads/2020/10/Veda-nazivo-2020.pdf

Prípadné otázky vám zodpovie koordinátor súťaže Ján Nemec mailom – nemec@amavet.sk alebo telefonicky +421 903 719 244.